Borgerne i centrum

Jeg ønsker en kommune, hvor vi ikke er os selv nok, men er noget for hinanden. Vi skal bygge på fællesskaber og borgerinddragelse, så vi sammen kan skabe de gode rammer, som alle med god grund forventer.

Helsingør Kommune er til for kommunens borgere – ikke omvendt.

Derfor vil jeg arbejde for, at borgerne i endnu højere grad end i dag bliver inddraget, så der bliver lyttet til deres ønsker, behov og ideer.

Konkret vil jeg arbejde for at nedsætte flere af de udvalg, der giver kommuner mulighed for at inddrage borgere i tæt samarbejde med politikere om at udvikle nye løsninger. Det skal f.eks. ske indenfor følgende områder; skoler, sundhed, beskæftigelse, erhvervsfremme, klima og ældre.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.