Kæmp for miljøet

Jeg ønsker en grøn og bæredygtig kommune, hvor klimaindsatsen er højt prioriteret. Både som kommune og som enkeltpersoner har vi et ansvar for at sikre et godt klima og miljø – for os selv og de fremtidige generationer.

Vi skal arbejde målrettet på at nå kommunens mål om at mindske CO2-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger i senest 2030. Det er en halvering i forhold til i dag. Det er ambitiøst, men et nødvendigt bidrag til at løse klimakrisen.

Helsingør skal være en af de grønneste kommuner i landet.

Derfor vil jeg arbejde for en ambitiøs grøn omstilling f.eks. gennem øget affaldssortering og genanvendelse, grøn energi og grøn transport.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.