Jeg havde følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis d. 3. april og i Helsingør Dagblad d. 7. april 2024 sammen med Thomas Horn.

Pensionister kan snart igen flytte frit i egen boligafdeling

Af Thomas Horn, borgmesterkandidat og Claus Christoffersen, gruppeformand, Socialdemokratiet

Senest ved årets udgang bliver det igen muligt for pensionister og andre uden for arbejdsmarkedet at flytte til en anden almen bolig i ens egen boligafdeling afhængig af hvor man står den interne oprykningsliste. Det besluttede et enig byråd tirsdag.

Det er vi og Socialdemokratiet rigtig glade for. Vi har i lang tid arbejdet for, at reglerne skulle lempes, så det var muligt at flytte internt i ens egen boligafdeling uden at skulle opfylde de kriterier, der indtil nu har givet fortrinsret; nemlig at være i beskæftigelse eller under uddannelse. Det har i praksis stavnsbundet pensionisterne til at forblive i store almene boliger i stedet for at flytte til nogle mindre.

At flytte fra en lejlighed til en anden i ens egen boligafdeling ændrer ikke på beboersammensætningen. Det har Social- og Boligstyrelsen også nu erkendt. De har derfor løsnet deres fortolkning, så de har åbnet op for, at de interne flytninger ikke er afhængig af, at man er i beskæftigelse eller under uddannelse.

Ændringen gælder dog ikke på flytninger mellem afdelinger eller hvis man skal ind i de almene boligafdelinger for første gang. Der spiller kriterierne om beskæftigelse og uddannelse stadig en rolle. Hovedsigtet i den fælles strategiske udlejnings- og anvisningsaftale, som Helsingør Kommune indgik med boligorganisationerne i kommunen i 2022, har nemlig stadig som mål at sikre en fornuftig beboersammensætning.

Ved at Social- og Boligstyrelsen nu har givet mulighed for interne flytninger i egen boligafdeling uafhængigt af beskæftigelse eller uddannelse – og ved at byrådet i enighed har bakket fuldt og helt op om at ændre i kommunens strategiske udlejnings- og anvisningsaftale med boligorganisationerne, så er der nu rettet op på en alvorlighed skævhed.

Politik gør så sandelig en forskel.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.