Det ambitiøse sundhedshus tager form

Jeg havde den 18. september 2020 følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis.

Det ambitiøse sundhedshus tager form

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Hvis man kører forbi Prøvestenen i Snekkersten i denne tid, vil man kunne se, at fundamentet er ved at blive lagt til kommunens nye og ambitiøse sundhedshus. Men det er ikke kun fundamentet, der i disse dage falder på plads. Det er også indholdet, som jo skal være det bærende i vores alle sammens sundhedshus.

For få dage siden indgik et meget bredt politisk flertal i Region Hovedstaden en aftale, som betyder, at regionen ønsker at benytte sig af et areal på 1.000 m2 i det nye sundhedshus til regionale funktioner. Det er væsentligt mere end det areal, som regionen i dag har til rådighed i Murergade, og det vil føre til væsentligt flere behandlinger lokalt end i dag.

Den brede politiske opbakning i regionen til et ambitiøst sundhedshus i Helsingør er jeg meget glad for. Den viser, at regionen i den grad ønsker at satse på den nære sundhed og ønsker at sikre, at patienternes behandlingsforløb placeres så tæt på patienten, som det giver faglig mening.

Selvom om sundhedshuset er kommunalt, og der skal være mange kommunale sundhedstilbud, så er det tanken, at det skal være et samlet center for sundhed, hvor der er et meget tæt samarbejde med regionen, med de praktiserende læger og med andre sundhedsprofessionelle.

Det er derfor helt afgørende, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde med regionen og alle andre sundhedsaktører. Det er fundamentet for, at vi kan virkeliggøre det ambitiøse sundhedshus, som er ved at rejse sig på Prøvestenen. Med den politiske aftale i regionen er der taget et stort skridt i den rigtige retning.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.