Byudvikling med omtanke

Lørdag d. 4. marts 2017 havde jeg nedenstående debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Byudvikling med omtanke

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Byrådet besluttede på sit møde d. 27. februar at fortsætte med en byudvikling i Espergærde uden nogen som helst form for samlet plan. På mødet havde byrådet ellers mulighed for at følge den indstilling, som udvalget for teknik, miljø og klima var kommet med, om at udstede et paragraf 14-forbud, som ville stille de forskellige byggesager tæt på Espergærde Havn i bero i et års tid. Det ville give mulighed for at udarbejde en samlet og sammenhængende lokalplan for området og de byggerier, som skal finde sted på grunden for Teknisk Forvaltning, Strandvejen 340B, Strandvejen 344 og Mørdrupvej 5. Men det forpurrede et flertal i byrådet desværre, mens Socialdemokratiet stemte for et paragraf-14 forbud og en samlet lokalplan.

Det er dårligt nyt for beboerne i Espergærde. Med denne sag står det nu lysende klart, at flertallet i byrådet vægter private investorers interesser højere end de eksisterende beboere, som ikke får en samlet lokalplan, der kan give sammenhæng i udviklingen af byen. Det er der ellers i den grad brug for.

Kommunen har tidligere haft en uheldig hånd med byggeprojekter i Espergærde f.eks. ved at give bygherren af Esperhave-byggeriet lov til at bygge meget tæt på skel og meget højt med meget store gener for de eksisterende parcelhusejere i området til følge.

Det borgerlige flertal i byrådet har med det manglende paragraf-14 forbud bekendt klart kulør. De ønsker ikke en sammenhængende byudvikling omkring Espergærde Havn, hvor indbyggerne inddrages. I stedet vil de fra sag til sag beslutte, hvad der skal gøres.

Som indbygger og vælger må man gøre op med sig selv, hvem der varetager ens interesser bedst muligt. Jeg har gjort min stilling op. Jeg vil som kandidat til byrådet kæmpe aktivt for en byudvikling med omtanke i Espergærde – og i øvrigt i resten af kommunen.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.