DF er ikke garant for velfærden

Den 31. oktober 2017 havde Lene Lindberg og jeg følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis.

DF er ikke garant for velfærden

Af Lene Lindberg og Claus Christoffersen, byrådskandidater for Socialdemokratiet

Marlene Harpsøe og Ib Kirkegaard fra Dansk Folkeparti skriver i et indlæg d. 28. oktober, at vi kommer med usande beskyldninger i forhold til kommunens økonomi. Det gør vi naturligvis ikke. Virkeligheden er, at beholdningen af penge i vores fælles kommunekasse ikke er særlig stor i de kommende år, som vi i al stilfærdighed har påpeget.

Kommunens egen fremskrivning viser nemlig, at der er under 100 millioner kroner i kommunekassen i 2020. Det er en meget lille kassebeholdning. Dertil kommer, at Helsingør Kommune ifølge en nyhed på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside d. 30. august har fået en lånedispensation på 11 millioner kroner i 2018 til en ”svag likviditet”, dvs. få penge i kommunekassen.

Det er derfor en meget dårlig ide at lette personskatten på 0,1 procent, som DF har stemt for, og som Socialdemokratiet stemte imod. Skattelettelsen betyder, at der kommer ca. 30 millioner kroner mindre i kommunekassen i de næste fire år. Og fra 2022 kommer der ca. 13 millioner kroner mindre i kassen hvert år, fordi statens tilskud til skattelettelsen udløber.

De penge kunne ellers være brugt til at polstre kommunekassen og sikre, at der var penge i kassen til at øge investeringerne i vores fælles velfærd i de kommende år især på ældreområdet.

Med tilslutningen til de borgerlige partiers skattelettelse har DF bekendt klart kulør, og kan ikke karakteriseres som en garant for velfærden, som de ellers selv hævder.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.