Eleverne betaler prisen for rod i økonomien

Jeg havde den 3. juli 2017 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Eleverne betaler prisen for rod i økonomien

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Skole- og fritidsområdet i Helsingør Kommune kom ud af 2016 med et underskud på 44 millioner kroner. Da det indlysende nok ikke kan fortsætte i lang tid fremover, har byrådet og forvaltningen bedt Deloitte om at undersøge økonomistyringen på skoleområdet. Denne analyse blev fremlagt for byrådet den 19. juni og er i den grad dyster læsning.

Konklusionerne i analysen peger på, at styringen af økonomien har været utilstrækkelig, økonomiopfølgningen er sket alt for sjældent, den ledelsesmæssige ansvarsfordeling er ikke klar og der er ikke tilstrækkelige kompetencer med økonomifaglig ballast på skoler og i administrationen. På almindeligt dansk, så sejler økonomien.

Byrådet har heldigvis taget initiativ til at følge bedre op på økonomien og ensarte økonomistyringen, så der er én model og én metode på alle skoler. Man kan undres over, at det borgerlige flertal ikke har indført det før. Det svarer jo til, at hver Netto-butik havde sit eget økonomisystem.

Er det så godt nok? Svaret er nej. For det er nu, at konsekvenserne af den manglende økonomistyring bliver synlige for dem, som skolerne egentlig handler om, nemlig eleverne. På eksempelvis Tibberupskolen, hvor alle 7.-9. klasser i Espergærde fra august bliver samlet, bliver der ingen lejrskoler for eleverne, selv om alle ved, at de betyder meget socialt. Hvem kan ikke huske sin egen lejrskole i folkeskolen? Det kan de fleste vist meget bedre end hvad der i øvrigt foregik i skolen.

For det andet er madordningen sparet væk på eksempelvis Mørdrupskolen, så eleverne ikke længere kan købe mad.

Kan man leve med manglende lejrskoler og manglende madordninger? Naturligvis kan man det. Man kan undvære rigtig meget. Men er det en sådan folkeskole, som vi gerne vil have?

Mit svar er klart nej. Vores ambition skal være meget højere – især i en kommune, som ønsker at tiltrække nye børnefamilier til kommunen. En stærk og velfungerende folkeskole er et væsentligt konkurrenceparameter i den sammenhæng.

Derfor skal der styr på økonomien og mere ansvar må lægges ud til de enkelte skoleenheder, som både skal have kompetencerne og økonomisystemerne til at kunne styre deres egen økonomi samt naturligvis stå til ansvar for at budgetterne overholdes. Derudover må der investeres i skolerne, så lejrskoler og madordninger bliver mulige.

Vi skal ganske enkelt undgå, at det er eleverne, der betaler prisen for de voksnes rod i skolernes økonomi.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.