En levende by

Jeg havde den 22. november 2019 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

En levende by

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Helsingør har utrolig meget at byde på. Kronborg, Museet for Søfart, Kulturværftet og de gamle bygninger i indre by – blot for at nævne nogle få eksempler. Men bygninger gør det ikke alene. Der skal også være et levende byliv med mennesker på torvene, i gaderne og i butikkerne. Det er det, der giver byen liv og puls.

For at skabe en endnu mere levende bymidte foreslog Socialdemokratiet for to år siden at nedsætte en arbejdsgruppe, som kunne komme med forslag til, hvordan man kunne udvikle byens torve, så der kunne skabes mere liv og bedre byrum i den indre by samt større sammenhængskraft mellem city og kulturhavnen. Desværre var der ikke flertal for det i 2017.

Med udgangen af 2020 udløber alle kontrakter vedrørende udeservering på Axeltorv og det giver en god mulighed for at overveje brugen af Axeltorv og de øvrige pladser i Helsingør Bymidte.

Jeg er derfor meget glad for, at det på By- Plan og Miljøudvalgets møde den 11. november enstemmigt blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal gentænke brugen af Axeltorv og se på brugen af de øvrige pladser i Helsingør bykerne.

Det er et arbejde vi i Socialdemokratiet glæder os meget til. For et aktivt byliv er forudsætningen for en levende by.

Der er lagt op til en bred arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Helsingør Bymidteforum, aktuelle brugere af Axeltorv, herunder restauratører, og andre relevante parter. Undervejs i arbejdet er der også lagt op til et borgermøde, hvor alle kan komme med gode ideer. Udvalgets arbejde forventes at blive fremlagt for By-, Plan- og Miljøudvalget i midten af 2020.

Et levende handelsliv

Et levende byliv vil med stor sandsynlighed også føre til et endnu mere levende handelsliv. Det er der brug for, da konkurrencen er hård mellem de forskellige handelsbyer i Nordsjælland for tiden.

De tørre statistiske tal viser meget tydeligt de hårde tider. Beskæftigelsen inden for detailhandelen er faldet med 11 procent i Helsingør Kommune fra 2009-2017, mens kommunerne omkring os har oplevet et fald på ni procent.

Derfor er det heller ikke underligt, at erhvervslivet på en workshop for nylig pegede på, at udviklingen af levende lokalsamfund skal være et af elementerne i kommunens nye erhvervs- og vækstpolitik, som skal udvikles i den kommende tid.

For en levende by og et levende handelsliv hænger tæt sammen. Uden en levende by vil der ikke være et levende handelsliv. Og uden et levende handelsliv vil der ikke være et levende byliv.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.