Stop karakterer fra 7. klasse

Fredag d. 3. februar 2017 havde jeg nedenstående debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Stop karakterer fra 7. klasse

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Det borgerlige flertal i byrådet besluttede d. 30. januar at indføre en forsøgsordning med standpunktskarakterer til eleverne allerede fra 7. klasse i Espergærde i stedet for fra 8. klasse som hidtil. Det er på alle måder en rigtig dårlig ide, som jeg håber, at Undervisningsministeriet afviser, når de skal tage stilling til byrådets ansøgning.

Får eleverne noget ud af det? Nej, tværtimod. De bogligt svagere elever vil derimod hurtigere blive bekræftet i sort på hvidt, at de ikke er gode i skolen, og muligheden for at de mister noget af motivationen øges. Får lærerne noget ud af det? Nej. De ved udmærket, hvordan de enkelte elever klarer sig.

Det er derfor en fejl at tro, at standpunktskarakterer i 7. klasse giver en ”fælles referenceramme i dialogen og samarbejdet om at motivere og understøtte elevens læring målrettet den ungdomsuddannelse, eleven drømmer om,” som det ellers hedder i byrådets sagsfremstilling.

Der er i stedet brug for øget feedback mellem lærere og elever, lektiehjælp og løbende motiverende rådgivning. Eleverne skal motiveres ikke demotiveres med meningsløse karakterer i 7. klasse.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.