Espergærde skal være en idrætsby

Den 1. august 2017 havde jeg følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Espergærde skal være en idrætsby

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Helsingør Kommune har som ambition at være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier ved at have unikke idræts- og fritidstilbud. Det er en helt rigtig strategi for at tiltrække de nye indbyggere, der kan skabe ekstra økonomi til kommunekassen.

I den forbindelse spiller Espergærde en central rolle, da det er den del af kommunen, som har udvidelsesmuligheder, den korteste togforbindelse til København, samt direkte adgang til motorvej.

Derfor er det også meget positivt, at der investeres ca. 52 millioner kroner i en ny idrætsby ved Espergærde Gymnasium. Desværre har det vist sig, at budgettet overskrides med ca. otte millioner kroner, som primært skyldes, at priserne er steget på især stål samt ”at rådgivers vurdering af omkostningerne ikke har været tilstrækkeligt opdateret”, som det hedder i forklaringen til byrådet på deres møde d. 24. april.

Byrådet besluttede på den baggrund at reducere idrætsbyen ved blandt andet at fjerne parcour-elementer, en crossfitgård, en løbebane, en laboratoriebygning samt ved ikke at etablere de tiltænkte tilskuerpladser i den eksisterende gymnasiehal.

Når et budget overskrides, er det naturligvis en ansvarlig politisk handling at bringe udgifter og indtægter i balance. Men der er i denne sag brug for mere end blot det. Der er brug for en samlet idræts- og investeringsstrategi for Espergærde, som rækker ud over den reducerede idrætsby.

Her tænker jeg først og fremmest på, at der inden for de kommende år må skaffes finansiering til de elementer, som nu udgår af idrætsbyen, f.eks. parcour-elementer og crossfitgård, som kan bruges til de nye bevægelsesformer, som tiltrækker mange unge mennesker i dag.

For det andet er der brug for en mere langsigtet strategi, der kan sikre, at der blandt andet investeres i en ny idrætshal til afløsning af den meget gamle Espergærde-hal samt en udvidelse af kunstgræsbanen på EIF’s anlæg på Gymnasievej til det store antal spillere, der er i EIF-fodbold.

Kun ved fortsat at investere i idrætsfaciliteterne og fritidsområdet vil det være muligt at tiltrække nye børnefamilier til kommunen.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.