Foreningen Grundejerne i Helsingør er på gal kurs

Jeg havde d. 15. januar 2022 følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis.

Foreningen Grundejerne i Helsingør er på gal kurs

Af Claus Christoffersen, politisk leder, Socialdemokratiet og tidligere bestyrelsesmedlem i NSPV

Bestyrelsen i foreningen Grundejerne i Helsingør (GIH) havde d. 10. januar et langt debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis, hvor der ikke blev sparet på beskyldningerne mod ledelsen i Nordsjællands Park og Vej (NSPV) og de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer.

I centrum står den uafhængige advokatundersøgelse udarbejdet af firmaet Norrbom Vinding, som bestyrelsen i NSPV satte i gang før jul for at få klarlagt forløbet i forbindelse med indkøb af vikarydelser fra firmaet Work4All til selskabet.

I debatindlægget tales der om, at der ikke har været noget kommissorium for advokatens arbejde og at der skulle være tale om ”bestilt arbejde” – underforstået at resultatet skulle være givet på forhånd.

Intet kunne være mere forkert. Naturligvis har der været en lang række spørgsmål, som bestyrelsen har bedt advokaten om at undersøge. De står endda på side 1 i rapporten. Og naturligvis har konklusionen ikke været bestemt på forhånd. Det er et meget alvorligt angreb uden nogen som helst form for dokumentation fra GIH’s side.

Sagen er nok snarere den, at bestyrelsen i GIH ikke er enig i konklusionen i den uafhængige advokatundersøgelse, som blandt andet når frem til, at ”samhandlen mellem NSPV og Work4All er sket på baggrund af gode intentioner og af hensyn til at sikre driften i NSPV på bedst mulig vis”.

Den konklusion har bestyrelsen taget til efterretning. Og det ville have klædt bestyrelsen i GIH blot at konstatere, at de er uenige i konklusionen og det uafhængige advokatfirmas vurdering i stedet for at gå efter selskabets ledelse og bestyrelse.

Som politiker er jeg vant til, at bølgerne går højt en gang i mellem. Men jeg har den grundlæggende opfattelse, at man kommer længst ved at være saglig og gå efter bolden – ikke manden. Det vil jeg opfordre bestyrelsen i foreningen Grundejerne i Helsingør til også at gøre. For med deres debatindlæg er de på en helt anden – og gal kurs.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.