Fra industri- til boligområde

Jeg havde sammen med Peter Poulsen dette debatindlæg i Frederiksborg Amstavis d. 1. maj 2019.

Fra industri- til boligområde

Af Peter Poulsen og Claus Christoffersen, medlemmer af By-, Plan- og Miljøudvalget for Socialdemokratiet

Byrådet besluttede mandag at sende lokalplanen for industriområdet i Espergærde i en fornyet høring på fire uger. Det er vi meget glade for, fordi den nye høring skyldes, at der er foretaget en lang række ændringer i lokalplanforslaget, der kommer nogle af indvendingerne fra borgerne i den første høringsrunde i møde.

Vi har i udvalget arbejdet meget hårdt på skabe en balance mellem ønsket om at omdanne et nedslidt industriområde til et boligområde på den ende side, og så ønsket om at tage hensyn til de eksisterende beboere i nærområdet på den anden side.

Vi synes, at vi med det lokalplanforslag, der nu sendes i høring, har ramt balancen. Vi er især glade for fire ændringer i forhold til det første lokalplanforslag, der blev sendt i høring.

For det første er alle private boliger, der skulle bygges ud i området mod Rolighedsmoserne taget ud af lokalplanen. Det sikrer, at Rolighedsmoserne stadig er et stort grønt naturområde.

For det andet er der på en kommunal grund ved Rolighedsparken skabt mulighed for at bygge en daginstitution, når behovet opstår i takt med, at mange børnefamilier flytter ind i de nye boliger i industrikvarteret. Der er også skabt mulighed for på et kommunalt areal ud mod Rolighedsmoserne at bygge et plejehjem, når der bliver behov for det. Opførelsen kræver dog en ny byrådsbeslutning og en supplerende lokalplan. Ved at skabe mulighed for offentlige institutioner, er vi på forkant med udviklingen i befolkningsudviklingen.

For det tredje er højden på bygningerne mod Hovvej reduceret fra fem etager til fire etager. Og for det fjerde er en række bygninger mod Rolighedsparkens en-etages parcelhuse blevet reduceret fra to etager til en etage, så vi undgår indbliksgener.

Med disse ændringer er der blevet lyttet til de mange konstruktive indvendinger fra borgerne. Og der er nu udarbejdet et fornyet lokalplanforslag, som skaber rammerne for at omdanne det nedslidte industriområde til et levende boligområde.

 

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.