Glædelig jul til alle

Jeg havde den 19. december 2017 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad og i Frederiksborg Amtsavis.

Glædelig jul til alle

Af Claus Christoffersen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Julen har sat sit tydelige præg på kommunen med masser af flotte udsmykninger, der pynter og lyser op i både gadebilledet og private hjem. Men midt i juletravlheden er der brug for, at vi alle stopper lidt op og tænker over, hvordan vi kan få lyset til at skinne endnu mere over vores fælles by i året, der kommer.

Mit bud er, at vi skal blive ved med at tale vores by op, fokusere på de mange ting, der fungerer og samtidig glæde os over de mange mennesker, der hver dag gør sit yderste for at byen fungerer på en god måde. Det være sig de mange medarbejdere i kommunen, som møder borgerne hver dag, de ansatte i handelslivet, de mange frivillige eller blot naboen, der giver en hånd med, når der skal gøres en indsats i nabolaget.

På den anden side skal vi også tænke på, hvordan vi kan udvikle byen og få alle med. Det gælder de unge, der måske ikke helt fungerer i den traditionelle folkeskole eller er faldet ud af ungdomsuddannelsen. Det gælder de, der har mistet deres job eller har et svagt helbred. Eller de, der står helt uden en bolig. Dem skal vi gøre en ekstra indsats for, så de kan blive en del af fællesskabt og bidrage til den kommune, vi alle er en del af.

Vi har forudsætningerne for det. Vi har et hav af dedikerede borgere, der hver på sin måde ønsker at bidrage. Derfor er jeg også glad for, at byrådet har besluttet at vægte borgerinddragelsen rigtig højt i de kommende år. For kun ved fælles hjælp kan vi udvikle byen endnu mere.

Som nyt medlem af byrådet glæder jeg mig meget til arbejdet med at udvikle byen i samarbejde med både borgere, medarbejdere og de øvrige politikere. Selv om vi jo op til valget har været konkurrenter, så har vi nu en fælles opgave med at skabe et samarbejdende kommunestyre.

Jeg tror nemlig, at borgerne er allermest interesseret i, at der bliver skabt bredt funderede politiske resultater, som de kan forholde sig til, og som forbedrer hverdagen. Det er ikke det samme som, at vi i byrådet ikke vil blive uenige om en række spørgsmål i den kommende periode. Men målet skal hele tiden være udviklingen af Helsingør med borgerne i fokus.

Det vil være mit udgangspunkt, og det tror jeg også, at det har været hos de 306 borgere, som stemte på mig ved valget. Det er en tillid, som jeg er stolt og taknemmelig over. Og jeg vil arbejde benhårdt for at leve op til den tillid, der er blevet vist mig.

Den 1. januar trækker jeg og det nye byråd i arbejdstøjet for at skabe resultater for borgerne. Målet er klart: Vi skal gøre en god by endnu bedre.

Glædelig jul og godt nytår.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.