Godt budget med fokus på velfærd

Jeg havde den 12. september 2020 følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis.

Godt budget med fokus på velfærd

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Efter flere dages forhandlinger lykkedes det i sidste uge alle partier bortset fra Enhedslisten at nå til enighed om næste års budget. Jeg er rigtig glad for den brede aftale, da det viser, at vi har et samarbejdende byråd, der er i stand at nå frem til fælles beslutninger og løsninger til gavn for vores by og kommune.

Selv om budgettet er indgået i en svær tid, hvor covid-19 har sat sit præg på samfundet og økonomien, er det alligevel lykkedes at lave et godt forlig, der peger fremad. Lad mig bare nævne fire ting, som jeg hæfter mig ved.

For det første bliver Nordvestskolen i de kommende fire år renoveret for 70 millioner kroner. Det er jeg lykkelig over, da skolen er meget nedslidt og på ingen måde har den bygningsmæssige standard, som vores skoler bør have. Vores børn skal have optimale rammer for indlæring, og vi kan allerede nu se, hvad det har betydet at investere massivt i Skolen i Bymidten. Den har nu venteliste.

For det andet er der investeret i ældreområdet. Folketinget har bevilget flere penge til det stigende antal ældre, så vi kan fastholde velfærden, og vi har i kommunen blandt andet valgt at afsætte penge til at kunne fastholde plejehjemslægerne, så vi kan undgå alt for mange unødvendige indlæggelser.

For det tredje investerer vi i den kollektive trafik. Der er afsat seks millioner kroner til nye stoppesteder og fartdæmpning ved Vapnagaard. Det er en del af investeringen i det nye busnet, som skal være med til at stoppe tilbagegangen i den kollektive trafik, hvor vi har mistet 500.000 passagerer i de seneste otte år.

For det fjerde investerer vi seks millioner kroner i specialbørnehaven Himmelhuset, så vi kan oprette ekstra pladser til de børn, der har behov for et særligt kommunalt tilbud. Vi skal investere i børnene, og derfor er jeg også glad for, at der afsættes lige over en million kroner til nye offentlige legepladser.

Det var blot en lille række af de positive initiativer, der er i årets budgetaftale, og som sætter en positiv retning for vores by.

Hvis du vil vide mere om de initiativer, der er i aftalen for næste års budget, så finder du det på Helsingør Kommunes hjemmeside.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.