Handelslivet skal have gode rammer

Jeg havde d. 19. juni 2022 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Handelslivet skal have gode rammer

Af Claus Christoffersen, politisk ordfører Socialdemokratiet

Helsingør er en by, som er begunstiget af en historisk bykerne og mange butikker. Det tiltrækker heldigvis masser af handelsgæster fra ind- og udland. Derfor skal skiltningen i vores attraktive by også være i top.

Jeg er sammen med resten af byrådet levende optaget af at skabe attraktive rammer for byen og handelslivet, og vi har sidste år besluttet at investere i nye skilte til byen. Jeg synes, at resultatet er blevet rigtig flot. Det er et flot design og overskuelige anvisninger til de besøgende. Naturligvis bør vores indkøbsområder også fremgå af disse skilte – det gør bycenteret heldigvis også sammen med cafeer og restauranter. Men måske det kan gøres endnu mere tydeligt, at vi har et større sammenhængende handelsområde. Det kan revideres næste gang, hvor skiltene skal skiftes.

Men skilte gør det ikke alene. Vi skal alle samarbejde om at gøre byen og handelslivet attraktivt. Vi har f.eks. set det på Simon Spies Plads, hvor butikkerne samarbejder om et aktivt byliv. Vi har set det med Helsingør Handels benhårde arbejde på at skabe events og trække kunder til bykernen og vi har f.eks. set det med initiativer, hvor butikker i en del af byen brander sig som en del af sit lokale område. Det er den vej, vi skal videre ad.

Politisk mener jeg, at vi skal fortsætte vores gode dialog med Helsingør Handel om bedre rammebetingelser, f.eks. har vi samarbejdet om regulering af p-tiderne. Vi skal tiltrække flere events, der kan styrke handelslivet og vi skal fortsætte med at renovere belægningerne i vores renæssance by, så den hele tiden fremstår flot og vel vedligeholdt.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.