Et hektisk år går på hæld

Den 7. december 2018 havde jeg følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Et hektisk år går på hæld

Af Claus Christoffersen, medlem af byrådet for Socialdemokratiet

Det første politiske år efter kommunalvalget i 2017 er nu ved at rinde ud. Og som nyt byrådsmedlem har det været en stor oplevelse at sidde med omkring bordet og være med til at træffe store som små beslutninger. Det har været hektisk, det har været fyldt med møder, men det har også ført til resultater.

En af de væsentligste udfordringer var overskridelsen af budgettet på 65 mio. kr. op mod sommerferien, hvor vi i Socialdemokratiet valgte at tage ansvar og sidde med ved bordet for at finde besparelser for ca. 28 mio. kr. At skære ned på de ældre, de socialt udsatte og børnene, gjorde et dybt indtryk på mig. Derfor er jeg meget optaget af, at vi som kommune har fokus på at skaffe nye indtægter, der kan finansiere den velfærd, vi gerne vil give.

I budgettet for 2019 har vi lagt nogle gode spor ud for fremtiden. Jeg er især glad for, at der blev afsat 32 mio. kr. ekstra til hjemmeplejen, at der investeres fem mio. kr. i en øget beskæftigelsesindsats og at der skal søges indgået en arbejdstidsaftale med Helsingør Lærerforening.

Vi fik også besluttet et nyt affaldssystem, hvor borgerne i løbet af 2019 skal til at sortere madaffald, metal, plast m.v. hver for sig. Miljøet en af de helt store dagsordener i de kommende år, som vi i Socialdemokratiet vil være en aktiv del af.

Med blandt andet socialdemokratiske stemmer lykkedes det at få nedsat et integrationsråd. Det er et vigtigt signal at sende, at vi som kommune tager integrationsindsatsen alvorligt. Faktisk går det rigtig godt med at få skabt beskæftigelse blandt de flygtninge, der er kommet til kommunen.

Som medlem af By-, Plan- og Miljøudvalget har året budt på mange byggesager, hvor de største; Rørtang, Skibstrup – og inden jul forhåbentlig også Kelleris – er blevet besluttet med brede politiske flertal.

Selv om det har været et hektisk år, bliver 2019 ikke bliver mindre hektisk. Der skal vi have et skarpt blik på kommunens økonomi, så vi har midler til den velfærd, vi gerne vil give. Vi skal også drøfte store byggeprojekter – som industriarealet i Espergærde, hospitalsgrunden og Cinemabyen – samt hvad værftshallerne skal bruges til.

Sidst men ikke mindst skal vi bruge meget tid på at finde ud af, hvordan vi kan fastholde og rekruttere det nødvendige sundhedspersonale. For lige nu har vi en meget stor mangel på SOSU’er.

Inden vi skal drøfte alle disse sager, venter der en juleferie forude til os alle. Du ønskes en god julemåned.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.