Husk at stemme

Jeg har den 18. november 2017 haft følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Husk at stemme

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Den 21. november kan du være med til at bestemme, hvem der skal styre kommunen i de næste fire år. Det er en mulighed, som jeg vil opfordre dig til at benytte dig af.

For at sikre at byrådet er sammensat efter alle myndige borgeres ønsker, så kræver det, at så mange som overhovedet benytter sig af sin stemmeret. Så husk nu at gøre din egen stilling op og stem personligt på den kandidat, som kommer tættest på din holdning.

Selv om stemmeretten er en af de mest fundamentale rettigheder i vores demokrati, så er et demokrati kendetegnet ved mere end blot at kunne stemme hvert fjerde år. Det er også kendetegnet ved en løbende politisk dialog mellem valgene. Det skal vi blive bedre til i Helsingør.

For at sikre den demokratiske dialog mellem valgene er der brug for en helt ny type inddragelse af borgerne.

Jeg har derfor et forslag, som i al sin enkelthed går ud på at nedsætte en lang række borgerudvalg inden for vigtige områder. De kunne f.eks. beskæftige sig med, hvordan vi bliver sundere, hvordan vi får flere borgere i arbejde, hvordan de unge får en bedre skolegang og en ungdomsuddannelse, samt hvordan vi får en bedre ældrepleje.

Udvalgene – som i lovgivningen går under den tekniske betegnelse § 17, stk. 4 udvalg og som Gentofte Kommune har stor succes med – kunne f.eks. hver især bestå af 10 borgere med særlig indsigt eller interesse suppleret med nogle lokale politikere. Ideen er, at udvalgene er midlertidige og at de inden for et år skal prøve at finde nye løsninger på nogle konkrete udfordringer. På den måde vil kommunen få et idekatalog af løsninger, som ellers ikke ville være blevet skabt. Og for den enkelte borger vil det være overskueligt at lade sig involvere i ca. et år i eksempelvis fem møder.

Helsingør Kommune har indtil nu forsøgt sig med seks, sådanne midlertidige udvalg, hvor det desværre primært er personer fra organisationer og virksomheder, der er blevet inddraget. Det er ikke godt nok.

For at sikre den demokratiske dialog er der brug for en langt mere aktiv borgerinddragelse. Det kan både skabe nye og bedre løsninger samt styrke det kommunale demokrati.

 

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.