Ingen beslutning er taget om ny havnekaj

Jeg havde den 21. oktober følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis og d. 22. oktober i Helsingør Dagblad.

Ingen beslutning er taget om ny havnekaj

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Der har i den seneste uge været en del debatindlæg omkring en eventuel ny havnekaj i Helsingør. I debatten kunne man få det indtryk, at der allerede er taget politisk stilling til en eventuel ny havnekaj. Men det er på ingen måde tilfældet.

Det vigtigt at slå fast, at der ikke er besluttet noget overhovedet. Der ligger heller ingen færdige analyser af projektet klar og der er heller ikke fastsat nogen tidsplan.

Status er, at kommunens økonomiudvalg, der udgør selvstyrehavnens bestyrelse, har bestilt en række undersøgelser af økonomisk, miljømæssig og infrastrukturmæssig karakter for at afdække fordele og ulemper ved en eventuel ny havnekaj.

Når analyserne foreligger, tager vi en solid politisk drøftelse i den socialdemokratiske byrådsgruppe og blandt de socialdemokratiske medlemmer – ligesom der vil blive en bred debat i offentligheden om fordele og ulemper ved en eventuel ny havnekaj.

I Socialdemokratiet har vi således ikke en holdning til projektet før analyserne er klar, og vi har haft lejlighed til at drøfte sagen på baggrund af analyserne.

De igangsatte analyser skal sikre, at drøftelserne i vores byrådsgruppe, blandt de socialdemokratiske medlemmer og i den brede offentlighed kan ske på et så oplyst grundlag som overhovedet muligt.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.