Ironman giver god mening

Jeg havde dette debatindlæg i Helsingør Dagblad d. 19. maj 2022.

Ironman giver god mening

Af Claus Christoffersen, formand for Idræts- og Fritidsudvalget, Socialdemokratiet

I Helsingør Dagblad d. 17. maj hævder Erik Rasmussen i et debatindlæg, at afholdelsen af Ironman ikke har nogen væsentlig økonomisk betydning for byen, og at jeg mangler dokumentation for de positive effekter af begivenheden. Det er heldigvis helt forkert, da Ironman økonomisk set giver rigtig meget tilbage til byen.

Lad os kigge på de tørre facts: For at afholde Ironman betaler kommunen 750.000 kr. direkte til organisationen bag Ironman, 375.000 kr. til Nordsjællands Vej og Park for at opsætte skilte og afspærringer, mens der er udgifter for 50.000 kr. til markedsføring.

Til gengæld får vores frivillige foreninger 300.000 kr. for at hjælpe Ironman under arrangementet og vi får som kommune indtægter på ca. 320.000 kr. for at udleje dele af Kulturværftet og Kulturhavnen.

Læg dertil et turismeforbrug på anslået ca. 10 mio. kr. fra de ca. 5.000 overnattende personer fra ind- og udland, der gæster Helsingør under Ironman, og som underbygger vores vision om at være en turistdestination.

Så der er faktisk en masse saglige grunde til at støtte op om Ironman, som et flertal gjorde i byrådet.

Det er i denne sag – som i alle andre – naturligvis helt på sin plads at være politisk uenig og mene, at pengene skulle være brugt til et andet arrangement eller skulle forblive i kommunekassen. Men økonomisk betragtet er Ironman efter min bedste overbevisning en ganske god forretning for byen. Og idrætsmæssigt er begivenheden med til at sætte vores by på landkortet som en rigtig sportsby.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.