Klar retning for kommunens udvikling

Jeg havde d. 2. august 2019 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Klar retning for kommunens udvikling

Af Claus Christoffersen, Socialdemokratiet

Sommerferien er snart ved at være forbi, og den politiske sæson skal så småt til at gå i gang igen. Forude venter mange beslutninger – store såvel som små – for alle 25 medlemmer af byrådet.

Men inden de politiske uenigheder begynder at udfolde sig i disse spalter og på de mange møder i udvalg og byråd, er det værd at hæfte sig ved, hvad vi faktisk på tværs af partiskel er enige om – nemlig de overordnede pejlemærker for kommunens langsigtede udvikling, som blev vedtaget lige før sommerferien under navnet ”Vision 2030”.

Vision 2030 lyder måske lidt abstrakt, men er faktisk det modsatte. Det er en klar retning for det politiske arbejde.  Som overordnet vision vil vi være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker – sammen.

Bæredygtighed og fællesskab er nøgleordene, og to områder, som jeg sætter stor pris er kommet med i visionen. For vi kan kun skabe en bedre kommune, der hænger sammen, ved at gøre det i fællesskab.

Mere uddannelse

Konkret har vi i byrådet vedtaget fem temaer, som kommer til at danne baggrund for udviklingen af byen i de kommende 10 år.

For det første vil vi skabe attraktive uddannelsesmiljøer. Det er meget vigtigt, at de unge mennesker i kommunen får en uddannelse og at de har mulighed for at tage uddannelsen inden for kommunegrænsen. Derfor er jeg meget glad for vores ambitiøse mål om, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse og at vi får fem nye ungdoms-, erhvervsfaglige eller videregående uddannelser til Helsingør.

For det andet vil vi styrke vores natur og handle klimavenligt. Vi skal passe på den smukke natur, vi bor i. Derfor skal borgerne opleve let adgang til naturen og attraktive byrum ligesom vi skal have reduceret CO2 udledningen.

For det tredje og fjerde skal vi udvikle kommunen, så vi får endnu mere liv og flere udfoldelsesmuligheder ligesom vi skal have flere borgere til at føle sig som en værdifuld del af fællesskabet.

For det femte skal vi fortsætte vores årelange satsning på kultur, så vi har mange kulturtilbud, begivenheder og events. Der skal være noget for alle.

Visionen er ikke på nogen måde udtømmende og skal ikke forstås på den måde, at det kun er de områder, der skal arbejdes med eller prioriteres.

Men visionen er meget vigtig, fordi vi som samlet byråd har været i stand til at formulere en klar retning for kommunens udvikling med det fælles sigte at gøre en god by endnu bedre.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.