Kræver ordentlige arbejdsforhold

Jeg havde den 17. juli 2021 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Kræver ordentlige arbejdsforhold

Af Claus Christoffersen, borgmesterkandidat, Socialdemokratiet

Lange arbejdsdage, mange arbejdsdage i træk, og bøder for ikke at kunne nå de ruter, som Nemlig.com har sammensat. Det er de elendige arbejdsforhold, som Politiken har beskrevet, at onlinesupermarkedet Nemlig.coms chauffører arbejder under.

Det fik et flertal i byrådet, herunder naturligvis Socialdemokratiet, til i maj måned at beslutte, at kommunens institutioner skulle sætte deres indkøb hos Nemlig.com i bero, indtil der foreligger et resultat af de kontroller som Helsingør har iværksat i forhold til chaufførernes forhold.

For der skal naturligvis være ordentlige arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked. Det er også grunden til, at vi har indskrevet i kommunens sociale klausuler, at medarbejdernes løn- og arbejdsforhold ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i forhold til en kollektiv overenskomst.

Vi må som kommune aldrig acceptere at bidrage til et arbejdsmarked, hvor store firmaer – i dette tilfælde med en af Danmarks rigeste mænd i spidsen – forsøger at skabe et ureguleret arbejdsmarked med chauffører, som har elendige arbejdsvilkår.

Afstemningen i byrådet viste en klar skillelinje mellem på den ene side flertallet bestående af Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Lokaldemokraterne og så på den anden side De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti.

I andre kommuner har De Konservative godt kunnet se ideen i at gribe ind over for Nemlig.com.

Byrådet i Gentofte Kommune, hvor De Konservative har absolut flertal, besluttede i juni måned at ophæve samarbejdet med Nemlig.com med øjeblikkelig virkning, fordi selskabet “ikke vil udlevere oplysninger om arbejdsforholdene for underleverandørers ansatte”. Dertil kommer, at Gentofte Kommune har konkluderet, at der hos Nemlig.com er medarbejdere, “hvis løn og ansættelsesvilkår er dårligere, end hvad der følger af den repræsentative overenskomst på området”.

Det har fået borgmester Michael Fenger fra De Konservative til at slå fast over for Ritzau, at han har den holdning, at der skal være ordentlige forhold for medarbejderne i de virksomheder, der er leverandører til Gentofte kommune.

Det mener vi også i Socialdemokratiet i Helsingør. Der skal være ordentlige arbejdsforhold ellers stopper samarbejdet. Når Nemlig.com så har rettet op på tingene på et tidspunkt, så har vi naturligvis intet problem med at genoptage indkøbene.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.