Liv i byen

Den 26. august 2017 havde jeg følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Liv i byen

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Til enhver by hører et levende byliv, hvor mennesker kan mødes, inspireres og underholdes. Derfor er det afgørende, at der er nogle ordentlige rammer for, at et sådant byliv kan udfolde sig. Her kan vi gøre det meget bedre i kommunen.

Igennem et stykke tid har der været en diskussion i disse spalter af, hvordan Axeltorv igen kan blive et levende sted. En løsning, som vi i Socialdemokratiet har peget på, er, at der nedsættes et bredt sammensat udvalg, som skal komme med nye, gode ideer. Vi tror på, at en aktiv involvering af borgerne er den bedste måde til at udvikle byen.

Andre steder i kommunen er der også gode ideer og projekter i gang for at skabe byliv. Tag for eksempel Danmarks ældste bycenter – Espergærde Centret – som vel kan kaldes forsamlingshuset i denne del af kommunen. Her er cafeer og spisesteder ved at skyde op til gavn for de mange borgere, der hver dag bruger stedet.

Desværre har planerne det svært ved at blive levet rigtigt ud i livet pga. en række regler om antallet af handicaptoiletter. I centret er der et handicaptoilet drevet af de erhvervsdrivende. Men reglerne siger, at der i et ikke-overdækket center som Espergærde Centret – der skal hver forretning, hvor borgerne kan sidde ned for at nyde mad eller drikke, have et handicaptoilet.

Det er en stor udgift at løfte for en enkelt erhvervsdrivende og det støder også på praktiske problemer i forhold til at skaffe de nødvendige pladsforhold. Omvendt er det også vigtigt, at de handicappede har ordentlig adgang til toiletfaciliteter.

Derfor er det vigtigt, hvad handicaprådets holdning er til antallet af handicaptoiletter og eventuelle dispensationer. De er dog underligt nok ikke blevet spurgt siden 2014. Jeg håber således, at de inddrages tæt i udviklingen af Espergærde Centret, og at der kan findes en fornuftig løsning, så cafeer og spisesteder kan etablere sig til gavn for alle de mange mennesker, som har sin gang i centret.

Et aktivt byliv er nemlig forudsætningen for at indbyggerne trives, og nye borgere kan tiltrækkes. Jeg vil derfor arbejde aktivt for, at kommunen bliver en aktiv medspiller i forhold til at skabe et levende byliv i alle dele af kommunen.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.