Morgenbus fra Hornbæk til Helsingør Gymnasium

Jeg havde den 16. juni 2022 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Morgenbus fra Hornbæk til Helsingør Gymnasium

Af Claus Christoffersen, politisk ordfører, Socialdemokratiet

I december sidste år trådte det nye busnet i kraft i hele kommunen, hvor der blev lavet om på en række linjer, så de fik nye ruter. Alt sammen for at sikre, at der kom flere passagerer ind i den kollektive transport.

Ændringerne havde også den konsekvens, at linje 347 ikke længere kører fra Hornbæk til Helsingør Gymnasium, men i stedet ad Esrumvej til Helsingør Station. Det har givet en del udfordringer for de gymnasieelever, der hver dag transporterer sig fra Hornbæk til gymnasiet i Helsingør i form af et skift undervejs samt længere rejsetid.

I Helsingør satser vi politisk meget på, at de unge kan tage en uddannelse i byen. Derfor skal det naturligvis være nemt at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne.

Da de unge henvendte sig med problemet, blev der i maj afholdt et møde mellem Helsingør Kommune, Movia, to elever og vicerektoren på gymnasiet for at afdække problemet. Her stod det klart, at det primært er transporten til gymnasiet om morgenen, der er udfordringen. På den baggrund besluttede et enstemmigt By-, Plan og Trafikudvalg d. 9. juni at afholde et udbud, så der kan indsættes en ekstra bus om morgen på skoledage mellem Hornbæk og Helsingør Gymnasium fra august måned.

Jeg er rigtig glad for, at der nu er fundet en løsning til glæde for de unge i Hornbæk, som læser på gymnasiet i Helsingør.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.