Samlet plan for Espergærde

Jeg havde følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad d. 26. juni 2017.

Samlet plan for Espergærde

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Flertallet i byrådet har igen valgt at træffe en beslutning, som går hen over hovedet på borgerne i det gamle Espergærde, og som ikke bidrager til en samlet udvikling af området.

På byrådsmødet d. 19. juni besluttede flertallet nemlig – imod Socialdemokratiets stemmer – at give tilladelse til at opføre et kombineret erhvervs- og boligbyggeri på Strandvejen 340B i Espergærde med et etageareal på hele 535 kvadratmeter. Da det er meget stort byggeri, havde der også i forvejen været en del indvendinger fra borgerne. Men lige lidt hjalp det. Det samme var tilfældet med behandlingen af en byggetilladelse til at anvende halvdelen af et udhus til en butik på Strandvejen 344 på trods af indvendinger fra naboerne. Det blev også stemt igennem af flertallet uden om Socialdemokratiet.

Selv om byrådsflertallet formentlig kan henvise til, at paragrafferne hver for sig er i orden, så er sagerne alligevel en fortælling om et politisk flertal, der ikke ønsker at skabe en sammenhængende udvikling af området. Der mangler slet og ret en lokalplan for det gamle Espergærde, så byggesagerne ikke længere behandles en for en, men kan vurderes i forhold til en sammenhængende udvikling af området.

Samlet udviklingsplan

Det er imidlertid ikke kun i det gamle Espergærde, at der er brug for en samlet plan – det gælder egentlig for hele Espergærde. Byen er formentlig det område i kommunen, som er bedst egnet til byudvikling og til at tiltrække de nye børnefamilier til kommunen, som er så eftertragtede. Det skyldes to ting. For det første fordi Espergærde har ledige områder til byudvikling i modsætning til Helsingør, som er tættere bebygget. For det andet fordi Espergærde har gode infrastrukturelle fordele pga. direkte motorvej og en afstandsmæssigt tættere togstation til København, og dermed kortere rejsetid for pendlerne.

For at sikre en fornuftig udvikling af Espergærde er der brug for en sammenhængende udviklingsplan, som sikrer, at der ikke sker en fortætning af byggeri i allerede bebyggede områder, og at nye boligområder anlægges hensigtsmæssigt f.eks. i industriområdet ved Hovvej.

Derudover er der også brug for at se nærmere på de trafikale forhold i byen. Her tænker jeg især på cykelstier til skolebørnene, som med den nye skolestruktur skal køre længere til skole end tidligere.

Min opfordring til byrådet er derfor at få sat gang i en samlet lokalplan for det gamle Espergærde og en samlet udviklingsplan for hele Espergærde, så området kan udvikle sig hensigtsmæssigt uden de hovsa-løsninger, som flertallet i byrådet indtil nu har benyttet sig af.

Jeg vil i hvert fald personligt arbejde benhårdt på, at Espergærde udvikler sig til et endnu bedre sted end det allerede er i dag.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.