Sats på de unge

Den 14. november 2017 havde jeg følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Sats på de unge

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

I Helsingør Kommune leder ca. 100 unge forgæves efter en læreplads. Det er rigtig skidt for det enkelte unge menneske som mangler et uddannelsessted til at dygtiggøre sig. Men det er så sandelig også et problem for os alle sammen, da der inden for de kommende år bliver mangel på faglært arbejdskraft.

Derfor må der gøres en ekstra kommunal indsats i et tæt samarbejde med de lokale håndværksmestre, så de unge kan få den uddannelse, de drømmer om.

Alt for mange unge i kommunen kommer dog ikke i nærheden af en uddannelse. Langt flere end landsgennemsnittet får nemlig ikke en længere uddannelse end folkeskolen. Det er slet ikke nok i en tid, hvor mange ufaglærte job forsvinder til fordel for faglærte job og øvrige job, der kræver en længere uddannelse.

Jeg foreslår derfor, at der sker en langt mere opsøgende og håndholdt indsats over for hver enkelt ung medborger, der ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, ikke får et job eller dropper ud af en ungdomsuddannelse. Derudover skal de mange forskellige indsatser over for de unge være endnu bedre koordineret end i dag. Der skal således være én indgang og én kontaktperson, som holder snor i alt lige fra jobmuligheder, uddannelsesvejledning og en eventuel social indsats.

De unge, der er uden for arbejdsmarkedet, og har svært ved at komme ind af mange forskellige årsager, skal vi have gjort en særlig indsats over for. I dag er indsatsen ikke god nok. Ca. hver fjerde af kommunens borgere, som i et år har været i et ressourceforløb, har ikke deltaget i en aktiv beskæftigelsesrettet indsats eller haft en mentor. Det er ikke godt nok, fordi et ressourceforløb netop har til hensigt at bringe den enkelte borger tættere på beskæftigelse.

I Helsingør Kommune skal vi leve af de unge. Derfor skal vi arbejde benhårdt på at få dem i både uddannelse og i job.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.