Skolerne i Helsingør klarer sig dårligt

Den 15. september 2017 havde jeg følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Skolerne i Helsingør klarer sig dårligt

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

I Helsingør Kommune opnår folkeskoleeleverne et dårligere resultat ved de afsluttende prøver end man ville kunne forvente ud fra deres baggrund. Det viser en dugfrisk analyse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), som har kigget nærmere på folkeskoleelevernes eksamensresultater i perioden fra 2014-2016.

Analysen er ikke opløftende læsning, da Helsingør Kommune er placeret i bundkategorien ”under middel” sammen med 30 andre kommuner. 16 kommuner ligger ”over middel”, mens 51 kommuner ligger på ”middel”.

Det er bestemt ikke godt nok, hverken for eleverne, som burde klare sig bedre eller for kommunen, som forsøger at tiltrække nye børnefamilier.

Nu handler folkeskolen ikke alene om at få gode karakterer. Den handler også om at lære at lære og om at udvikle de sociale kompetencer. Men når det er sagt, så kommer vi heller ikke uden om, at det ligeledes handler om at få lært de basale færdigheder, så man kan klare sig senere i livet.

Det er på den baggrund mere end tankevækkende, at de konservative i byrådet ønsker at sænke skatten. Det er den helt forkerte vej at gå. De penge kunne bruges langt bedre ved at investere dem i vores folkeskole i kommunen, som ikke længere har økonomi til lejrture, madordninger og nye undervisningsmaterialer.

Vi har ikke brug for skattelettelser, men derimod bedre skoler.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.