Socialdemokratiske aftryk i et svært budgetforlig

Jeg havde d. 6. november 2019 følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis.

Socialdemokratiske aftryk i et svært budgetforlig

 Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Efter ugers forhandlinger blev kommunens budget for 2020 vedtaget i byrådet i mandags. Forhandlingerne har været hårde og forhandlingsdagene lange. Og der er blevet givet og taget, som det er, når mange partiers ønsker skal bøjes mod hinanden. Men heldigvis er det lykkedes at få et bredt budgetforlig i land, som Socialdemokratiet kan se sig selv i. Og som på en og samme tid sikrer et budget i økonomisk balance og angiver en klar retning for udviklingen af kommunen.

Børnene i fokus

I Socialdemokratiet har en af vores mærkesager været børnene. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at det med forliget er lykkedes at finde midler til at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det betyder konkret tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks børn pr. voksen i børnehaverne. Med beslutningen gør det os til en foregangskommune på børneområdet.

Minimumsnormeringerne indføres over en to årig periode, hvilket betyder, at ordningen vil være oppe at køre i fuldt omfang i 2022.

Derudover er det lykkedes at finde penge over en årrække til at udskifte de digitale undervisningstavler i klasseværelserne, da de er nedslidte. Digitale undervisningstavler er helt nødvendige for en moderne undervisning i en tid, hvor kridtet på tavlerne er fortid.

Hertil skal lægges at vi med aftalen støtter to nye uddannelser i byen – en maritim og en scenekunst uddannelse. Uddannelserne ligger i forlængelse af læreruddannelsen og SOSU-uddannelsen, som i forvejen er i byen. Uddannelsesinstitutioner i kommunen er meget vigtige, da det sikrer, at vores unge mennesker kan uddanne sig lokalt.

Offentlig transport

En anden af vores mærkesager i forhandlingerne har været at få den kollektive trafik til at passe til kystbanen. Derfor er jeg tilfreds med, at busrute 802, som kører fra Helsingør over Snekkersten til Espergærde, får 15 minutters drift i myldretiden, når Kystbanen i 2021 skifter til 15 minutters drift.

Det bliver en gevinst for mange borgere og pendlere.

Almene boliger skal opføres

Der opføres for tiden en stor del nye ejerboliger i kommunen. Hvis vi fortsat skal være en by for alle, så er vi nødt til at få opført nye almene boliger.

Det har derfor været en mærkesag for os at få gang i dette byggeri, og det er lykkedes med budgetforliget. Ideen er blandt andet at sælge den kommunale grund Rønnedalen og bruge pengene til det indskud, som kommunen skal betale, når der skal opføres nye almene boliger. På den måde får vi nye almene boliger uden at skulle have penge op af kommunekassen.

Ikke kun en buket roser

Budgetforliget er dog ikke kun en stor buket af roser, hvilket skyldes kommunens økonomiske problemer.

Hvis vi ikke gjorde noget, ville vi komme ud af 2020 med et underskud på driften på 23 millioner kroner, selv om vi til næste år får et ekstra tilskud fra regeringen på 32 millioner kroner. Det ville ikke være ansvarligt – ikke at gøre noget.

For at få balance mellem indtægter og udgifter har det desværre været nødvendigt at spare mange millioner kroner. Det er budgetforliget også et udtryk for.

Det har blandt andet betydet, at der bliver sparet på administrationen i kommunen, herunder også nedlæggelsen af et center og en centerchef-stilling.

Det betyder også, at forældrebetalingen i skolefritidsordningen sættes op, så den månedlige betaling cirka er på landsgennemsnittet.

Det har også betydet, at Abildvængets bibliotek omdannes til et kulturhus – i lighed med Kulturhus Syd i Vapnagaard. Der er afsat penge til etablering og drift af det nye kulturhus, men vi vil i Socialdemokratiet naturligvis følge udviklingen meget, meget tæt for at sikre, at kulturhuset også bliver en succes.

I aftalen ligger, at det nye kulturhus placeres på Nordvestskolen. Jeg har dog modtaget mange henvendelser fra borgere, som tilkendegiver, at det ikke er den bedste placering i forhold til tilgængeligheden for især de ældre borgere. Vi vil i Socialdemokratiet nøje følge, om det nu er den mest hensigtsmæssige placering i forhold til et velfungerende kulturhus.

Vi vil også følge flytningen af Værestedet Klubben til Fiolgade meget nøje for at sikre, at de mest udsatte borgere i kommunen har et velfungerende værested, hvor de kan mødes, hjælpes og bringes videre i tilværelsen.

Med aftalen har vi fået opfyldt en lang række af vores mærkesager, men vi har også måttet acceptere ting, som har været svære. Forligskredsen er dog sammensat på den måde, at hvis vi havde forladt forhandlingerne havde der stadig været et flertal, der kunne udarbejde budgettet.

Som parti vil vi i Socialdemokratiet hellere have indflydelsen ved at sidde med ved bordet og få egne mærkesager igennem end at melde os ud og lade andre partier udarbejde budgettet.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.