Stop nu personangrebene

Jeg havde d. 27. juni 2022 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Stop nu personangrebene

Af Claus Christoffersen, politisk ordfører for Socialdemokratiet

Carsten Rygaard beskæftiger sig i et debatindlæg i Helsingør Dagblad d. 22. juni indgående med den konservative politiker Janus Kyhls habilitet i forhold til byggeriet på Kulpladsen.

I indlægget slutter han af med en indirekte opfordring til at indbringe Janus Kyhl for Ankestyrelsen, fordi 24 ud af 25 medlemmer af byrådet i maj stemte imod Nye Borgerliges forslag om at bede Ankestyrelsen om at foretage en uvildig juridisk vurdering af Janus Kyhls habilitet.

Naturligvis stemte byrådet imod det, fordi Janus Kyhl helt indlysende ikke er inhabil. Beslutningerne om byggeriet på Kulpladsen er taget inden han blev ansat i ejendomsmæglerkæden Home. Det ved jeg, fordi jeg i fire et halvt år har siddet sammen med Janus Kyhl og de øvrige medlemmer af By- Plan- og Trafikudvalget og behandlet samtlige byggesager siden januar 2018.

Derfor tager jeg også på det kraftigste afstand fra Carsten Rygaards forsøg på genstarte en diskussion, som hviler på et usagligt grundlag. Og jeg tog naturligvis også klart afstand fra det forslag, som Nye Borgerliges Ulla Kokfeldt fremsatte på byrådsmødet i maj om at indbringe Janus Kyhls habilitet for Ankestyrelsen.

Kan jeg som socialdemokrat ikke bare være ligeglad med, at der er en debat i forhold til en konservativ politiker? Han er jo fra et andet parti, vil nogen sikkert sige. Svaret er et klart nej.

Det handler ikke om partipolitik – det handler om noget meget dyrebart; vores politiske kultur. Den måde vi snakker til hinanden på – den måde vi snakker om hinanden på. Jeg ønsker et demokrati, hvor vi deler os efter anskuelser og holdninger, men diskuterer sagligt og på et oplyst grundlag.

I denne sag er der tale om det modsatte af mit ideal. Der går man efter manden og ikke sagen, og man gør det på et usagligt grundlag. For der er jo ikke tale om ”en relevant juridisk problemstilling”, som Carsten Rygaard ellers hævder i indlægget. Der er ganske enkelt ingen sag, fordi alle hidtidige politiske beslutninger om byggeriet på Kulpladsen er taget inden Janus Kyhls ansættelse i Home.

Jeg håber ikke, at denne form for politisk debat, som Carsten Rygaard praktiserer, breder sig. For hvem er det næste gang, der skal i vridemaskinen på et usagligt grundlag. Er det mig eller er det en af de øvrige medlemmer af byrådet?

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.