Udspil: En samlet udviklingsplan for Espergærde

Jeg havde den 7. september 2017 følgende politiske udspil i Helsingør Dagblad.

En samlet udviklingsplan for Espergærde

Helsingør Kommune har som ambition at tiltrække 800 børnefamilier inden år 2020. Det er en god ambition, da den skaber både udvikling og ekstra indtægter til kommunen.

Espergærde er den del af kommunen, som har de bedste forudsætninger for at tiltrække de nye borgere, da bydelen ligger lige ved motorvejen og har den korteste jernbaneforbindelse til København.

Den seneste udvikling har da også understreget dette. For eksempel har virksomheden Trelleborg med 370 medarbejdere købt et 90.000 m2 stort areal, hvor de skal opføre et stort produktionsanlæg til en pris på et mellemstort tre-cifret millionbeløb. Dertil kommer, at der skal opføres 400 nye boliger mellem Espergærdes nuværende bebyggelse og Kelleris Hegn samt at der er nye boliger på vej på grunden på Mørdrupvej, hvor Teknisk Forvaltning tidligere lå.

For at udviklingen af Espergærde kan foregå med omtanke er der brug for en samlet udviklingsplan, som indeholder følgende seks punkter:

1. Lokalplan for det gamle Espergærde

Der er brug for en samlet lokalplan for det gamle Espergærde, så området ikke skæmmes af bebyggelser, der fortætter området og som bygges alt for højt, så det ikke passer ind i områdets øvrige arkitektur.

2. Forbedrede trafikale forhold

Der er brug for en samlet trafikplan for Espergærde, som dels kan sikre trygge skoleveje til og fra de fire skoler dels kan sikre en fornuftig trafikafvikling gennem byen, herunder på Hovvej, Mørdrupvej, Hornbækvej og Strandvejen.

3. Flere idrætsfaciliteter

Der er brug for en samlet investeringsplan i forhold til at gøre Espergærde til en idrætsby, som kan servicere de mange nye indbyggere. Det kræver bl.a. en parcourbane, som er blevet sparet væk ved Espergærde Gymnasium, en ekstra kunststofbane på EIF’s fodboldanlæg samt en ny Espergærde Hal til afløsning for den gamle på Idrætsvej, der blev opført i 1969.

4. Mere erhvervsudvikling

Der er behov for en samlet erhvervsudviklingsplan, så flere virksomheder som Trelleborg kan tiltrækkes til Espergærde. På den måde kan erhvervsområdet omkring Lille Nordbanen udvikles yderligere, som er attraktivt på grund af den tætte beliggenhed til motorvejen.

5. Øget byliv

Der er behov for en samlet plan for at øge bylivet i Espergærde, herunder især udviklingen af Espergærde Centret, som er bydelens mødested. I den forbindelse er der brug for en tæt involvering af bl.a. handicaprådet, så udfordringerne med antallet af handicaptoiletter kan løses, så det bliver muligt for forretningerne at servere mad og drikke for siddende gæster.

6. Bedre skoler

I takt med flere borgere i de nye boliger i Espergærde er der behov for en samlet plan for udviklingen og renoveringen af de fire skoler, som alle har mange årtier bag sig; Espergærde Skole, bygget 1939, Mørdrupskolen, 1963, Tibberupskolen, 1970 og Grydemoseskolen, 1980.

For at tiltrække nye børnefamilier er der som led i udviklingsplanen også behov for at finde en holdbar løsning på den kuldsejlede økonomi, så det igen bliver muligt for eleverne at få nye undervisningsmidler, komme på lejrskole og have mulighed for at købe mad på skolerne.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.