De unge skal i job eller uddannelse

Jeg havde den 11. juli 2007 følgende indlæg i Frederiksborg Amtsavis.

De unge skal i job eller uddannelse

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Det går rigtig dårligt i Helsingør Kommune med at få de unge i uddannelse eller i job. Det viser et notat fra Undervisningsministeriet, der har undersøgt andelen af unge mellem 15-29 år, som i oktober 2015 stod uden uddannelse eller job. I Helsingør stod hele 860 unge uden job eller uddannelse, hvilket svarer til hele 9 procent af de unge mellem 15-29 år. På landsplan er tallet 6 procent, mens det i Nordsjælland kun er Halsnæs Kommune med 10 procent, der gør det dårligere end Helsingør. Det er på ingen måde godt nok.

Selv om tallene er to år gamle, er de imidlertid de nyeste, der findes på området, og må mane til selvransagelse i en kommune, som gerne vil tiltrække flere børnefamilier. Uden et job og uden en uddannelse får de unge en meget svær start på deres ungdomsliv, der vil forfølge dem resten af livet. Uden en uddannelse vil de have sværere ved at få et job og fastholde det over mange år, hvilket i de fleste tilfælde vil føre til ringere livskvalitet set over et helt liv.

Det er ikke kun for den unge selv, at det har konsekvenser. Det har det i den grad også for Helsingør Kommune, som skal betale overførselsindkomster i mange år og som ikke får skatteindtægter i kommunekassen, som de kunne have fået, hvis den unge var i job.

Ambitiøs indsats

Derfor skal der naturligvis sættes ind med en ambitiøs indsats for at få de unge i kommunen enten i job eller uddannelse. Og løsningerne ligger lige for, som de er foreslået af et regeringsnedsat ekspertudvalg vedrørende bedre veje til en ungdomsuddannelse fra februar i år.

De foreslår, at man skal rådgive de unge meget bedre, når de forlader folkeskolen, så de kan komme i gang med en ungdomsuddannelse, der passer den enkelte bedst. I Helsingør Kommune betyder det konkret, at vi skal sætte meget bedre ind med rådgivning til eleverne i 9. klasse.

Derudover foreslår ekspertgruppen, at de unge tildeles en kontaktperson og at der skabes en bedre sammenhæng i den kommunale indsats. Det betyder konkret i Helsingør, at vi skal være meget, meget bedre til at tage fat i de unge, som ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse, ikke får et job, eller dropper ud af en ungdomsuddannelse.

Der skal kort fortalt være en styrket, opsøgende og håndholdt indsats over for hver enkelt ung medborger. Derudover skal de mange forskellige indsatser overfor de unge være endnu bedre koordineret. Der skal således være en indgang og en kontaktperson, som holder snor i alt lige fra jobmuligheder, uddannelsesvejledning og en eventuel social indsats.

Som resultaterne tydeligt viser, er indsatsen over for de unge i Helsingør i dag ikke god nok, og den skal derfor styrkes markant. Det vil ikke kun være til glæde for de mange unge, der i dag står uden for, men også for kommunen som helhed.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.