Velfærd og klima i fokus

Jeg havde den 22. maj 2021 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Velfærd og klima i fokus

Af Claus Christoffersen, borgmesterkandidat, Socialdemokratiet

Forårssolen er kommet frem, træerne er sprunget ud og vaccinationerne er på fuld kraft ved at blive rulle ud over landet. Det hele tegner heldigvis rigtig lyst efter et år i mørket.

Om få måneder kan vi forhåbentlig vende tilbage et mere normalt hverdagsliv og snakke om andet end corona. For mange andre emner presser sig på, hvis vi skal udvikle vores kommune.

Vi er i dag udfordret af en lang række ting: Et stigende antal små børn, men for få uddannede pædagoger. For mange elever, der ikke kommer igennem folkeskolen på en god måde, så de kan få sig en ungdomsuddannelse. Et stigende antal ældre, men alt for få SOSU’er til at passe dem. Og ikke mindst en klimakrise, der kalder på handling.

Disse udfordringer kalder alle på lokale løsninger.

Vi skal i de kommende år bygge flere vuggestuer og børnehaver, så børnene kan blive passet tæt på, hvor de bor – og vi skal ikke mindst sikre, at der er pædagoger nok. I dag er blot ca. 6 ud af ti ansatte uddannede pædagoger. Det skal vi have gjort noget ved – f.eks. ved at arbejde for en lokal pædagoguddannelse.

Vi skal også stille ambitiøse mål i forhold til, at eleverne, der forlader folkeskolen kan få sig en ungdomsuddannelse. Vi er nået langt, da knap 94 % får minimum 02 i dansk og matematik, der er kravet for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Men vi skal være endnu mere ambitiøse – vi skal have alle med.

Inden for de næste 10 år bliver vi mere end 50 % flere borgere over 80 år i forhold til i dag. Det stiller store krav til vores ældrepleje. Vi skal bygge flere plejehjem og vi skal gøre endnu mere for, at de unge uddanner sig til SOSU’er lokalt. De skal efterfølgende ansættes i kommunen, så vi har personale nok. For de ældre skal kunne være sikre på, at de kan få den pleje og genoptræning som de har behov for.

Med hensyn til miljøindsatsen skal vi arbejde målrettet på at nå kommunens mål om at mindske CO2-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger i senest 2030. Det er en halvering i forhold til i dag. Men det kræver en ambitiøs grøn omstilling.

Vi har taget de første skridt ved at få el-busser fra 2023, anlægge en ny stor solcellepark og at den nye genbrugsplads, der indvies i 2022, er i front i forhold til genanvendelse. Men mere skal til.

For at løse de kommunale udfordringer skal det politiske fokus være på den grønne omstilling og øget velfærd.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.