Vi har brug for fællesskabet

Jeg havde den 7. maj 2020 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Vi har brug for fællesskabet

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Hver fredag aften har jeg sammen med familien sunget mig igennem ”Fællessang – hver for sig” i selskab med Phillip Faber og Mads Steffensen. Ikke fordi der er tale om skønsang fra min side, men fordi det er en dejlig måde at være fælles om noget på.

Mange har haft det som mig, når man kigger på de overraskende høje seertal, som programmet har fået. Der er blevet sunget i baggårde, ud over altaner, fra huse, haver og lejligheder. Alt sammen flettet sammen til fælles sang via internettet og tv. Vi har skabt en fælles ramme – et fællesskab – men hver for sig.

Vi har udover fællessangen også i stigende omfang søgt sammen omkring puslespillene, spillekortene, strikke- og hæklepindene, der har været gemt væk alt for længe i skabe og skuffer. Alt det vidner om, at en meningsfuld hverdag for mange indeholder fællesskab, relationer og aktiviteter.

Det er der i den grad brug for i en tid, som vi ikke havde forestillet os mulig for få måneder siden. Alt det vi tog for givet er ændret på grund af corona-krisen. Begrænsninger i forsamlingsfriheden, lukkede butikker og et presset sundhedsvæsen, troede vi ikke var muligt i vores samfund.

En særlig gruppe har været rigtig hårdt ramt. Det er vores ældre på plejehjem og i egen bolig, som både har haft frygten for at blive smittet og samtidig har måttet lide store afsavn i form af den isolation, der er fuldt med corona-krisen. Der har været besøgsrestriktioner på plejehjemmene, og mange, der sidder alene i eget hjem, er blevet afslåret fra fritidsaktiviteter og fra besøg af pårørende til en snak eller kop kaffe.

Det bekymrer mig, fordi isolationen også fører dårlig livskvalitet med sig. Vi skal derfor alle huske på vores ældre medborgere i denne svære tid. Der er mange steder at finde inspiration til at gøre tingene lidt bedre. Jeg har selv fundet lidt inspiration hos Ergoterapeutforeningen, som har lavet en guide til aktiviteter, som kan bruges af de ældre selv eller pårørende og personalet.

Rådene er blandt andet at gøre noget, der gør dig glad, f.eks. ved at synge fælles morgensang med Phillip Faber hver morgen på DR1, strikke, se billeder, lægge et puslespil eller gøre andet, der giver glæde.

For de pårørende handler det om at vedligeholde relationerne for eksempel ved at ringe op til ældre familiemedlemmer på nogle faste ugentlige tidspunkter.

Hver især kan vi gøre lidt for at komme godt igennem denne krise, men sammen kan vi gøre meget.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.