Vi har brug for hinanden

Jeg havde d. 21. december 2018 følgende indlæg i Helsingør Dagblad.

Vi har brug for hinanden

Af Claus Christoffersen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet

En ud af 16 danskere over 16 år føler sig ofte uønsket alene. Det viser en stor undersøgelse af danskernes sundhed, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.

Sådan lød en nyhed, som jeg tilfældigt faldt over på nettet. Men i stedet for at klikke mig hurtigt videre til den næste nyhed, fik den mig til at stoppe op og tænke nærmere over et problem, som vi skal have gjort noget ved.

Fra 2010 til 2017 er der nemlig tale om en stigning på hele 12 procent, så der nu er ca. 285.000 danskere over 16 år, som ofte føler sig uønsket alene. Det er et skræmmende højt tal, som vi bør tage meget alvorligt.

Manglende sociale relationer er ikke kun et problem for den enkelte, men også for vores kommune. Mennesker med svage sociale relationer har oftere et ringere helbred, en øget risiko for forhøjet blodtryk, psykiske lidelser og dødelighed end personer med stærke sociale relationer. Derudover tegner ensomme sig for langt flere kontakter til både egen læge og sygehusene, har mere fravær på arbejdsmarkedet og koster dermed i tabt produktion samt i form af udgifter til behandling og pleje.

Vi må som kommune blive langt bedre til at skabe rum og plads til de sociale fællesskaber. Især de unge skal vi have et særligt blik for. Undersøgelsen om danskernes sundhed viser nemlig, at hele otte procent af mændene mellem 16 og 24 år ofte er uønsket alene, mens tallet for kvinder i samme aldersgruppe er på hele ti procent.

Det er samme tendens, vi desværre ser i Helsingør Kommune. I 2017 var der ifølge Region Hovedstadens sundhedsprofil i alt 24 procent af borgerne i Helsingør Kommune over 16 år, som selv angav, at de havde svage sociale relationer. Blandt de 16-34 årige var det hele 29 procent. Det er næsten hver tredje borger. Det må og skal vi gøre bedre.

Når vi nu ved, at manglende sociale relationer går ud over helbredet, livskvaliteten og samfundets økonomi, er det bemærkelsesværdigt, hvor lidt vi snakker om problemet. Der er i den grad brug for, at fællesskabet kommer på den politiske dagsorden og at vi i hverdagen bruger tid på nogen, vi måske ikke kender i forvejen.

Et godt eksempel er fællesspisningerne i Toldkammeret på alle hverdage kl. 18, hvor man kan spise med for 50 kr. Det har været en succes og bragt byens borgere tættere på hinanden. Vi har brug for mange flere af sådanne arrangementer.

Som mennesker har vi brug for store såvel som små fællesskaber i hverdagen. Efter mange år med en måske lidt for individuel livsstil, er der brug for at vægte fællesskabet højere.

Det er ikke kun godt for den enkelte borger i form af bedre livskvalitet, men også os alle i kommunen i form af sundere og gladere borgere.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.