Styrk velfærden

Jeg ønsker en kommune, hvor der er plads til alle og hvor alle bidrager med det, de formår. Fra vi er helt små og til livets efterår skal alle have mulighed for en god tilværelse.

Vi skal sikre gode daginstitutioner og skoler, en værdig ældrepleje samt trygge rammer for vores udsatte borgere og borgere med handicap.

I Helsingør Kommune skal det handle om velfærd.

Derfor vil jeg arbejde for, at den nære velfærd blive højt prioriteret både økonomisk og personalemæssigt.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.