55 nye almene boliger

Jeg havde d. 24. marts 2021 følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis.

55 nye almene boliger

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

22 ud af byrådets 25 medlemmer besluttede mandag, at der skal opføres 55 nye almene boliger på den kommunale grund på Rasmus Knudsens Vej, der primært skal være senioregnede. Det er jeg utrolig glad for, fordi vi skal have en kommune, hvor alle kan bo. Ikke kun de, der har råd til at lægge millioner af kroner til en ejerbolig.

Vi har i de seneste par år besluttet, at der kan opføres mange private ejerboliger i kommunen, så det giver rigtig god mening, at vi også får opført flere almene boliger. For der er brug for dem.

Der er i øjeblikket årelange ventelister til de almene boliger, vi allerede har. Ved at bygge flere almene boliger kan vi sikre, at flere kan få en bolig lidt hurtigere.

Dertil kommer, at flere almene boliger også er med til at sikre mere blandede boligområder. I takt med at der indføres kriterier for ansøgere om at være i beskæftigelse eller uddannelse for at flytte ind i nogle almene boligområder, så øger det behovet for nye almene boliger til de borgere på ventelister, der ikke kan komme i betragtning. Vi skal derfor hurtigst muligt i gang med et strategisk arbejde i forhold til at kunne opføre mere alment boligbyggeri.

Betyder det så, at vi skal bebygge alle vores grønne arealer i kommune? Nej – det gør det på ingen måde. Nye boliger og natur skal gå hånd i hånd. Derfor skal vi forsøge at fortætte byggeri, hvor vi kan. Og når vi bygger på bar mark skal vi være varsomme.

Jeg synes, at der er fundet en fornuftig balance på Rasmus Knudsens Vej, hvor der bygges på et kommunalt område, som har været udlagt til byggeri siden 1989. I stedet for som planlagt at opføre ca. 150 almene og private boliger i tre etager på det kommunale areal ud mod Rasmus Knudsens Vej, så er byggeriet nu skåret ned til 55 almene boliger i to etager. På den måde bliver der både plads til byggeri og et stort grønt område.

I Helsingør skal vi både være kendt for boliger til alle og for at tage vare på vores dyrebare grønne områder.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.