Affald er en ressource

Jeg havde d. 9. februar 2018 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Affald er en ressource

Af Claus Christoffersen, byrådsmedlem, Socialdemokratiet

Der var en engang, hvor affald bare var noget, der blev smidt på lossepladsen i en stor bunke overladt til sig selv og naturen. Sådan er det heldigvis ikke længere. I dag er affald mere end affald. Det er en ressource, som vi kan udnytte ved at sortere det og genanvende så meget af det som muligt. I Helsingør er vi kommet et godt stykke, men vi er slet ikke i mål i forhold til sigtepunktet om 50 procents genanvendelse i 2022, som vores affaldsplan lægger op til.

Et stort skridt mod målet blev taget af byrådet på mødet d. 29. januar, hvor det blev besluttet – blandt andet med Socialdemokratiets stemmer – at Forsyning Helsingør igangsætter arbejdet med at etablere en genbrugsplads på Energivej, som skal aflaste og supplere genbrugspladsen i Skibstrup. Det har vi i Socialdemokratiet kæmpet hårdt for i de sidste mange år. Forude venter nu arbejdet med at gøre genbrugspladsen til en af de førende i landet og dermed være med til at sikre en høj genanvendelse.

Men genbrugspladser gør det ikke alene. Vi skal også som borgere tage et langt større ansvar for i dagligdagen selv at sortere vores affald. Da jeg i midten af 1990’erne studerede i det sydlige Tyskland var der allerede indført sortering af madaffald, flasker, plastic og metal. Det var fremsynet. Nu er vi i Helsingør heldigvis også med på miljø-dagsordenen, da byrådet d. 29. januar besluttede, at alle husstande skal til at sortere dagrenovationen i madaffald og restaffald samt sortere metal og plast for sig til genanvendelse.

Med en ny genbrugsplads og borgernes daglige sortering af affald har vi taget et stort skridt i den rigtige retning mod et bedre miljø. Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene. Vi skal til stadighed have en ambitiøs dagsorden på hele genanvendelsesområdet, så vi har en kommune i miljømæssig balance, som vi trygt kan overlade til de kommende generationer.

Affald er ikke længere blot affald – det skal ses som en værdifuld ressource.

 

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.