Alle skal med i folkeskolen

Jeg havde den 3. juli 2020 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Alle skal med i folkeskolen

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

For få uger siden festede afgangsklasserne i kommunens folkeskoler. Mange års skolearbejde var afsluttet med manér, og sol, strand og vand venter forude. For mange er der få måneders ferie indtil ungdomsuddannelserne begynder, mens det for andre er sværere at komme i gang med en uddannelse.

I Helsingør forlader cirka hver tiende elev nemlig folkeskolen med karakterer på under to i dansk og matematik. Det er et stort problem, fordi man skal have mindst to i dansk og matematik for at komme ind på en erhvervsuddannelse.

Vores ambition skal være langt højere end disse tal. Vi skylder de unge mennesker, der forlader folkeskolen, at de alle har muligheden for at komme videre i uddannelsessystemet.

Som politikere er vi nødt til at tage det alvorligt, at så mange unge mennesker ikke får de basale kundskaber i folkeskolen, og derfor skal vi tænke nøje over, hvad de ekstra penge skal bruges til, som vi har fået bevilget af Folketinget til ekstra lærere.

Som led i en politisk aftale for nylig i Folketinget har vi i Helsingør fået ekstra 3,2 mio. kr. i 2020, 4,7 mio. kr. i 2021 voksende til 9,4 mio. kr. i 2023 til at styrke folkeskolen med flere lærere.

Jeg synes, at det er en oplagt anledning til, at vi bruger pengene på at løfte de svageste elever i folkeskolen. Vi skal bygge videre på de mange gode initiativer, som allerede er i gang ude på de enkelte skoler, og vi skal trække på de erfaringer, som man har gjort sig på de enkelte skoler med tidligere projekter.

I en tæt dialog mellem skolelederne, lærerforeningen og Børne- og Uddannelsesudvalget skal det drøftes hvad der skal til for at få alle med. Er en to-lærerordning løsningen? Et klasseloft på 24 elever i de ældste klasser? Og skal man overveje andre supplerende veje som eksempelvis at deltage i Danmarks Almene Boligers (BL) læringsplatform ”Mod på matematik”, hvor børn fra udsatte boligområder får mulighed for at løse matematikopgaver mod belønning. Eller er det noget helt fjerde, der kan hjælpe de svageste elever og give dem glæden ved at lære, og troen på, at de ved egen indsats kan nå de faglige mål og leve sin egen drøm ude.

Min politiske ambition er helt klar: Alle elever i folkeskolen skal have mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Vejen dertil er at løfte de svageste elever.

 

 

 

 

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.