Bedre dialog med virksomhederne

Jeg havde følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis d. 3. december 2020.

Bedre dialog med virksomhederne

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

I en helt ny undersøgelse fra Dansk Industri om erhvervsklimaet i de danske kommuner kommer Helsingør ind som nummer 91 ud af 93 kommuner. Det er seks pladser dårligere end sidste år. Det er naturligvis slet ikke godt nok. Det er faktisk rigtig dårligt.

En af de helt store syndere er dialogen med virksomhederne og samarbejdet mellem virksomhed og jobcenter. Det er områder, som er yderst vigtige, og som vi skal prioritere. Vores ambition skal naturligvis være, at vi er en kommune, hvor der er en tæt dialog med virksomhederne om deres behov og ønsker, og hvor der er et tæt samarbejde mellem virksomheder og jobcenter.

Det ligger vores nye erhvervs- og vækstpolitik også op til, som blev vedtaget i mandags i byrådet. Den er udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og udstikker fire satsningsområder, hvorunder et af dem er ”kommunen som aktiv samarbejdspartner”. Og her viser DI’s undersøgelse, at der er rigtig meget at arbejde med.

Selv om der bliver gjort meget i dag for at komme i kontakt med erhvervslivet, så er det ikke nok. For uanset hvor meget, der er gjort, så viser DI-undersøgelsen desværre, at virksomhederne oplever, at der mangler dialog. Og det er vi som politikere nødt til at tage alvorligt.

For at undersøge problemet er der behov for en række dialogmøder med de lokale virksomheder hen over foråret – fysisk eller digitalt afhængig af corona-krisen. På disse møder kan vi bedre få en fornemmelse af, hvad der mangler i dialogen. Når vi ved det, er det nemmere at gøre noget ved problemet.

Jeg har selv oplevet, hvad en tæt og direkte dialog kan gøre. Sammen med hele By-, Plan- og Miljøudvalget har jeg for nylig været på rundtur i Helsingør Centrum sammen med Helsingør Handel for at snakke om, hvad der kan gøres bedre. Den dialog har været rigtig god og vi har i fællesskab – Helsingør Handel og politikere på tværs af partierne – fundet gode løsninger. Denne direkte dialog skal vi have mere af i forhold til alle kommunens virksomheder, så vi ikke også næste år roder rundt i den absolutte bund i DI’s undersøgelse.

For som det hed i en gammel reklame for mobilselskabet Orange: Samtale fremmer forståelsen.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.