Behov for flere almene boliger

Jeg havde følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad d. 14. december 2020.

Behov for flere almene boliger

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Der har i den seneste tid været en del debat i dagbladets spalter omkring antallet af almene boliger i kommunen. I dag er godt 25 % af det samlede antal boliger i kommunen almene.

Det synes jeg er rigtig positivt, fordi Helsingør skal være en kommune for alle, hvor også borgere med lavere indkomster kan få et godt sted at bo. Her spiller de almene boliger en stor rolle, fordi huslejen i de almene boliger generelt set er lavere end i private lejeboliger.

Hvis vi skal have en kommune, hvor der er plads til alle i betalbare boliger – og det skal vi – så skal der være flere almene boliger – ikke færre.

Jeg er selv vokset op i et alment boligbyggeri og kan godt lide hele grundideen, hvor de almene boligorganisationer har til formål ”at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold”. Og dertil skal man lægge, at de er drevet uden at nogen skal tjene penge på det.

I de kommende år vil det være sådan, at antallet af almene boliger falder i forhold til det samlede antal boliger i Helsingør Kommunen. Det skyldes, at der opføres langt over 1.000 nye private boliger i kommunen f.eks. i Skibstrup, på de tidligere erhvervsarealer i Espergærde og på hospitalsgrunden i Helsingør.

Når vi udvikler med mange private boliger, skal de almene boliger også følge trop. Der er i dag mange års ventetid på en almen bolig, og den ventetid skal ned. Derfor skal der gang i byggeriet af flere almene boliger.

Jeg er glad for, at det allerede er besluttet at opføre nogle nye almene boliger i Rønnedalen og på Rasmus Knudsens Vej. Men det er ikke nok for at følge med efterspørgslen.

Så spørgsmålet er efter min mening ikke, om der skal bygges flere almene boliger. Det skal der. Spørgsmålet er blot, hvor mange, der skal bygges.

For Helsingør Kommune skal være en kommune for alle.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.