Borgerinddragelse styrker demokratiet

Den 22. maj 2017 havde jeg følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Borgerinddragelse styrker demokratiet

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Johannes Hecht-Nielsen fra Venstre har et interessant debatindlæg i Helsingør Dagblad d. 18. maj om vores kommunale demokrati. I indlægget roser han det repræsentative demokrati, hvor borgerne har mulighed for at stemme hvert fjerde år til kommunalvalget for at gøre sin indflydelse gældende. Det sker næste gang d. 21. november i år.

Han ønsker sig også ”vældig gerne at høre borgernes synspunkter meget mere end nu”, som det hedder. Men desværre stopper indlægget inden der frembringes nogen brugbare bud på, hvordan det skal lade sig gøre. Det er en skam, fordi demokrati er langt mere end et sæt formelle regler, der sikrer, at borgernes stemme bliver hørt hvert fjerde år til kommunalvalget. Til et levende demokrati hører også samtalen og dialogen mellem valgene.

Da jeg er levende optaget af vores kommunale demokrati, vil jeg derfor komme med et klart bud på, hvordan borgerne kan inddrages meget mere i udformningen af vores kommune, så den bliver et endnu bedre sted at bo. For at sikre den demokratiske dialog mellem valgene er der brug for en helt ny type inddragelse af borgerne.

Mit forslag går i sin enkelhed ud på at nedsætte en lang række borgerudvalg inden for vigtige områder. De kunne f.eks. beskæftige sig med, hvordan vi bliver sundere, hvordan vi får flere af borgerne i arbejde, hvordan de unge får en bedre skolegang og en ungdomsuddannelse, samt hvordan vi får en bedre ældrepleje.

Udvalgene – som i lovgivningen går under den tekniske betegnelse § 17, stk. 4 udvalg og som Gentofte Kommune har stor succes med – kunne f.eks. hver især bestå af 10 borgere med særlig indsigt eller interesse suppleret med nogle lokale politikere. Ideen er, at udvalgene er midlertidige og at de inden for et år skal prøve at finde nye løsninger på nogle konkrete udfordringer. På den måde vil kommunen få et idekatalog af løsninger, som ellers ikke ville være blevet skabt. Og for den enkelte borger vil det være overskueligt at lade sig involvere i ca. et år i eksempelvis fem møder.

Helsingør Kommune har indtil nu forsøgt sig med seks, sådanne midlertidige udvalg, hvor det desværre primært er personer fra organisationer og virksomheder, der er blevet inddraget. Det er ikke godt nok.

For at sikre den demokratiske dialog er der brug for en langt mere aktiv borgerinddragelse. Det kan både skabe nye og bedre løsninger samt styrke det kommunale demokrati.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.