Borgerne skal inddrages mere

Den 15. marts 2017 havde jeg følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Borgerne skal inddrages mere

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Chefredaktør Klaus Dalgas satte med sin leder d. 13. marts ”Lad os få et borgerudvalg” fokus på et meget vigtigt område; nemlig dialogen mellem politikerne i byrådet og borgerne i Helsingør Kommune. Der er efter min mening i den grad brug for mere borgerinddragelse og et byråd, som i højere grad åbner sig op over for kommunens indbyggere. De velbesøgte borgermøder i den seneste tid vidner i hvert fald om en stor interesse for at tage del i lokale spørgsmål.

I stedet for et enkelt borgerudvalg foreslår jeg imidlertid, at der nedsættes en række udvalg inden for vigtige områder som eksempelvis sundhed, beskæftigelse, uddannelse og ældre. De kunne f.eks. hver især bestå af ca. 10 borgere suppleret med nogle lokale politikere. Ideen er, at udvalgene er midlertidige, og at de inden for ca. et år skal prøve at finde nye løsninger på nogle konkrete udfordringer. På den måde vil kommunen få et idekatalog af løsninger, som ellers ikke ville være blevet skabt. Og for den enkelte borger vil det være overskueligt at lade sig involvere i ca. et år i en række møder.

Helsingør Kommune har indtil nu forsøgt sig med en række midlertidige udvalg, hvor det desværre primært er personer fra organisationer og virksomheder, der er blevet inddraget. For at få den demokratiske dialog styrket mellem borgere og politikere, er der brug for meget mere. Den almindelige borger skal have mulighed for at blive involveret langt tidligere og langt mere i politikudviklingen end i dag, så demokratisk deltagelse ikke kun er noget, der finder sted hvert fjerde år på valgdagen.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.