Demensvenlig kommune

Den 28. marts 2017 havde jeg nedenstående debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Demensvenlig kommune

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

I 2016 blev 20 ældre medborgere, hvoraf de fleste var demente, udsat for magtanvendelse fra personalets side i Helsingør Kommune, mens tallet i 2013 var 13. Det viser en opgørelse fra Helsingør Kommune omtalt i Helsingør Dagblad d. 15. marts.

At tallet er stigende er foruroligende, selv om magtanvendelsen typisk er foretaget for at forhindre de demente borgere i at gøre skade på sig selv. Der er således ikke noget at udsætte på personalet, som står i en meget svær situation, hvor det kan blive nødvendigt at anvende magt for at fastholde demente borgere f.eks. i hygiejnesituationer.

Den voldsomme stigning rejser spørgsmålet, om vi gør nok for de ældre i kommunen og især for de demente ældre. Mit svar er nej. Vi kan gøre det endnu bedre.

Flere kommuner er for tiden i gang med et systematisk arbejde for at blive demensvenlige kommuner, og Helsingør Kommune har taget et skridt på vejen ved at have ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om midler til at indrette fire plejehjem mere demensvenligt. Kommunen har fået bevilget knap 450.000 kr. til at indrette plejehjemmet Grønnehaven, plejehjemmet Falkenberg, plejehjemmet Montebello og plejehjemmet Bøgehøjgård mere demensvenligt. Det er rigtig positivt.

Men der skal mere til. Demens er en frygtelig sygdom, som hvert år rammer ca. 7.700 personer på landsplan. I alt menes 80.000 at leve med en demenssygdom og 300.000 til 400.000 er nære pårørende til en person med demens. På grund af det stigende antal ældre, som lever længere, forventes en betydelig stigning i antallet af ældre med demens i de kommende årtier.

Jeg ønsker derfor, at kommunen i endnu højere grad satser på at blive en demensvenlig kommune. Det indebærer, at alle plejecentre bliver indrettet demensvenligt, at de pårørende inddrages og støttes endnu mere af demenskonsulenterne, at der etableres frivillignetværk samt at pårørende med hjemmeboende demente støttes og aflastes endnu mere.

Målet er, at vi i Helsingør kan sige; ”aldrig alene med demens” samt at vi kan få nedbragt magtanvendelsen over for de ældre demente medborgere.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.