Derfor er vi med til at spare

Den 27. juni 2018 havde Henrik Møller og jeg følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Derfor er vi med til at spare

Af Henrik Møller og Claus Christoffersen, medlem af byrådet og økonomiudvalget for Socialdemokratiet

Vi er i Helsingør Kommune desværre i den situation, at vores udgifter til service – dvs. ældre, skoler, udsatte børn m.v. – i de første fem måneder er 65 millioner kroner højere end hvad der er afsat. Det er et stort problem, fordi vi bliver straffet økonomisk af regeringen, hvis vi bruger flere penge end vi har budgetteret med. Så selv om vi har pengene i kommunekassen, så må vi ikke bruge dem på de ekstra udgifter, vi har haft.

Det er især på ældreområdet, hvor udgifterne er øget, fordi de ældre f.eks. udskrives tidligere og tidligere fra sygehusene og derfor har brug for mere pleje end beregnet. Det er også på områder som udsatte børn og voksne, der har brug for specielle tilbud, hvor udgifterne er steget mere end beregnet.

Er det en ulykkelig situation at være havnet i? Ja, i den grad. For pengene er jo vitterligt brugt på fornuftige ting som ældre samt udsatte børn og voksne. Men budgetterne skal jo holde, for ellers bliver vi straffet økonomisk.

Vi har i Socialdemokratiet valgt at gå aktivt ind i processen og tage ansvar for de besparelser, der er nødvendige for at få balance i kommunens økonomi. Derfor stemte vi for besparelserne på ca. 28 millioner kroner på byrådsmødet d. 25. juni lige – ligesom vi stemte for at sende et brev til finansminister Kristian Jensen med en opfordring til at hæve de økonomiske rammer, som kommunerne er underlagt på servicedriften, dvs. ældre, skoler, udsatte borgere m.v.

Den nemme og omkostningsfrie strategi ville have været at stå helt uden for. Det ville have givet en mulighed for at kritisere alle besparelser, men omvendt ville vi ikke have kunnet påvirke besparelserne og få fjernet de værste. Det er ikke Socialdemokratiets stil at stikke halen mellem benene, når der skal tages svære beslutninger. Vi vil være med omkring bordet for at sikre de bedste løsninger.

Vi har derfor fra begyndelsen meldt ud, at det ikke var muligt at spare alle 65 millioner kroner på en gang. Vi er nu landet på et acceptabelt beløb på ca. 28 millioner kroner i effektiviseringer, varige servicereduktioner og ved ikke at sætte gang i nogle af de ellers planlagte aktiviteter i 2018.

Selv om det beløb, vi har sparet, er meget mindre end de 65 millioner kroner, vil det så ramme hårdt? Ja, det vil det naturligvis. Det kan ikke undgås, når der skal spares millioner af kroner. Det vil ramme inden for alle områder i kommunen og det vil også ramme mennesker, som var tjent med en bedre service.

Men vi har i Socialdemokratiet valgt at tage ansvar og sidde med ved bordet for at få maksimal indflydelse på besparelserne. Det ligger i vores politiske DNA, at vi på en og samme tid ønsker at have styr på økonomien og samtidig sikre en social balance, når der skal skæres ned.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.