Dialogen med erhvervslivet er helt i bund

Jeg havde d. 7. september 2021 følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis.

Dialogen med erhvervslivet er helt i bund

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

For nylig udkom Dansk Industris årlige undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed i kommunerne. Og i igen i år ligger Helsingør traditionen tro helt i bund som nummer 89 ud af 93 undersøgte kommuner. Det er på ingen måde godt nok, at vi år efter år ligger i den absolutte bund.

Det er især dialogen med erhvervslivet og samarbejdet mellem virksomheder og jobcenter som det halter med. Det er områder, som er meget vigtige, og som vi skal prioritere. Vores ambition skal naturligvis være meget større end det resultat, som undersøgelsen viser. Helsingør skal være en kommune, hvor der til stadighed er en tæt dialog og samarbejde med virksomhederne blandt andet om at få vores borgere i beskæftigelse.

Jeg har selv oplevet, hvad en tæt og direkte dialog kan gøre. Sammen med By-, Plan- og Miljøudvalget var jeg sidste år på rundtur i Helsingør Centrum sammen med Helsingør Handel for at snakke om, hvad der kan gøres bedre. Den dialog var rigtig god og vi fandt i fællesskab – Helsingør Handel og politikere på tværs af partierne – nogle gode løsninger.

Selv om der er i dag er kontakt med erhvervslivet, så er det ikke nok. For uanset hvor meget, der er gjort, så sender DI-undersøgelsen desværre et klart og tydeligt signal til rådhuset om, at dialogen ikke er god nok. Det skal vi som politikere tage alvorligt. Pilen peger i den forbindelse ikke mod embedsmændene, men derimod mod det politiske niveau, som har det politiske ansvar for at sikre rammerne for en god dialog med virksomhederne.

Det er en bunden politisk opgave, at mødet mellem virksomheder og kommune bliver forbedret markant. For som det hed i en gammel reklame for mobilselskabet Orange: Samtale fremmer forståelsen!

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.