Embedsmænd skal ikke hænges ud

Den 14. juni 2018 havde jeg følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Embedsmænd skal ikke hænges ud

Af Claus Christoffersen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet

I et debatindlæg d. 8. juni spørger Suzanne Schytt om, hvorvidt partierne i byrådet har indgået en aftale med Dansk Folkeparti om at holde mund, hvis Dansk Folkeparti stopper sin hetz mod en muslimsk børne-unge medarbejder, som de ønsker fyret (omtalt i Helsingør Dagblad d. 30. april).

Svaret er naturligvis helt indlysende et klart nej. Socialdemokratiet tager skarpt afstand fra at hænge kommunale embedsmænd ud i medierne med navns nævnelse. Som ansvarlige for kommunen og dens medarbejdere skal vi politikere arbejde benhårdt på at gøre Helsingør Kommune til et attraktivt sted at være ansat. Dansk Folkepartis angreb går imidlertid i den stik modsatte retning.

I Socialdemokratiet ønsker vi en velfungerende kommune med engagerede medarbejdere, der naturligvis ikke skal leve med frygten for at blive hængt ud i medierne.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.