Flere skal have en erhvervsuddannelse

Den 19. september  2018 havde jeg sammen med fungerende borgmester Henrik Møller følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Flere skal have en erhvervsuddannelse

Af Henrik Møller, fungerende borgmester og Claus Christoffersen, medlem af økonomiudvalget, begge fra Socialdemokratiet

Alle skal have en uddannelse. Så kort kan vi ridse målet op for kommunens børn og unge.

I dag er der desværre alt for få i Helsingør Kommune, der efter 9. eller 10. klasse tager en erhvervsuddannelse. Kun 15 procent blev optaget på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse i 2018, mens det på landsplan var 19,4 procent. Det er et godt stykke fra de 25 procent, der er målet i 2020.

Derfor må vi gøre en målrettet indsats for at øge andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse. På Økonomiudvalgsmødet d. 17. september stemte vi således for en række tiltag, der skal gøre noget ved problemet.

Vi skal have et øget erhvervsfokus i folkeskolen. Vi skal have flere erhvervsuddannelser i Helsingør. Og vi skal omlægge uddannelsesvejledningen, så målgruppen for indsatsen udbygges.

Derudover skal vi også i højere grad forsøge at koble udskolingselever med sundheds- og omsorgsområdet. Det kan være med til at løse det problem, vi i øjeblikket har, med at rekruttere medarbejdere til vores sundheds- og omsorgspleje.

At vi mener det alvorligt, er aftalen for budgettet for 2019 et bevis på. Her blev der afsat 200.000 kr. til udviklingen af erhvervsporet i folkeskolen. Det håber vi er et skridt på vejen mod, at flere tager en erhvervsuddannelse.

I Socialdemokratiet er uddannelsesområdet højt prioritet. Uddannelse er nøglen til at komme ind på arbejdsmarkedet, og det giver det bedst muligt afsæt til hver enkelt kan udfolde sit potentiale og nå sin drøm.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.