Flere skal tilbage i job

Jeg havde d. 13. juni 2020 følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis.

Flere skal tilbage i job

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Corana-krisen har ramt Helsingør hårdt. Vi har nu på tredje måned haft lukket vores grænse til Sverige, og har derfor ikke kunnet tage imod de mange svenske turister, der besøger vores by hver dag. Vi har en presset detailhandel og arbejdsløsheden er på vej op i alt for hastigt tempo.

Siden februar er der kommet 438 flere arbejdsløse i kommunen. Det er alt, alt for mange. Og det kalder på en aktiv indsats fra politisk side for at hjælpe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Jeg er derfor meget glad for, at byrådet i torsdags besluttede at forøge antallet af medarbejdere, som skal hjælpe de mennesker, der har mistet deres arbejde, tilbage på arbejdsmarkedet.

Det er en helt nødvendig indsats over for de mennesker, der har mistet deres indtægtsgrundlag, men det er også nødvendigt for kommunen på grund af det tab af skatter – og dermed tab af velfærd – som en stigende arbejdsløshed fører med sig.

Vi har i første omgang valgt at prioritere dagpengemodtagerne, som lige har mistet deres job, da det er den gruppe som er steget mest. Vi ansætter to nye medarbejdere ekstra til indsatsen for at få dem hurtigt i job igen. Derudover styrker vi indsatsen over for de unge under 30 år med en ekstra ansat medarbejder, så de unge enten kan komme i beskæftigelse eller i uddannelse.

Vi står midt i en økonomisk krise, som vi skal gøre alt for at komme ud af. Derfor har vi i byrådet ikke kun vedtaget denne meget nødvendige og vigtige hjælpepakke på beskæftigelsesområde, men har også tidligere vedtaget en hjælpepakke til erhvervslivet i form af fremrykkende anlægsinvesteringer og udskydelse af betalinger, en kulturpakke samt en ”Genstart Helsingør”-pakke i form af øget markedsføring af vores skønne kommune, så vi kan tiltrække indenlandske turister til byen her i sommer.

I denne tid er det vigtigt, at vi alle står sammen lokalt, så vi kan komme igennem krisen på den bedst mulige måde.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.