Flere, små almene boliger

Jeg havde den 13. marts 2020 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Flere, små almene boliger

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Helsingør skal være en by, hvor der er plads til alle, og hvor folk med lavere indkomster også har råd til at bo. Derfor er jeg meget optaget af, at vi får opført nye almene boliger i kommunen.

Der er især et stort behov for små almene boliger, hvor de unge kan flytte ind, når de skal flytte hjemmefra for første gang eller hvor de ældre kan flytte ind, når huset eller lejligheden er blevet for stor.

Det er grunden til, at jeg er rigtig glad for, at der skal opføres 24 små, almene boliger på mellem 39 og 44 m2 i Hovparken i Espergærde ud mod Hovvej. Opførelsen af de 24 nye små boliger sker som et led i en stor renovering af Hovparken, hvor der nedlægges 18 små lejligheder for at etablere tilgængelighedsboliger med elevatorer og bedre rumindretning.

Det giver på en og samme tid et moderniseret boligområde og lidt flere små boliger i en del af kommunen, hvor der ikke er mange små, almene boliger til blandt andet de unge mennesker, der står over for at flytte hjemmefra.

Denne lille udbygning af Hovparken ligger i forlængelse af byrådets beslutning om at sælge to grunde ved Rønnedalen i Helsingør, så der kan opføres 27 nye almene familieboliger.

Er det så nok med udbygningen i Rønnedalen og i Hovparken? Nej, der er stadig brug for flere almene boliger, så vi kan sikre, at Helsingør er en by for alle, hvor også dem med lavere indkomst kan få et godt sted at bo. Det er grunden til, at Socialdemokratiet fortsat har det som en mærkesag at få bygget flere almene boliger i tæt samarbejde med boligselskaberne.

Socialt fællesskab

Min ambition rækker videre end blot at have boliger, som folk kan betale. Der skal også liv ind i boligområderne. Det er derfor et krav i de lokalplaner, der er udarbejdet for de nye boliger i industrikvarteret i Espergærde og på hospitalsgrunden i Helsingør, at der skal være fælleshuse til gavn for beboerne.

Jeg tror på, at et aktivt socialt liv i boligområderne er en stor gevinst. Det giver fællesskab og mulighed for at lære naboer at kende på en anden måde end blot at mødes i indgangsdøren.

Jeg har selv oplevet, hvor godt de fælles spisearrangementer i Kulturhus Syd i fungerer. Her mødes beboerne på tværs af bebyggelsen til blandt andet fælles mad og hygge. Det er fællesskabsformer, som vi skal bygge videre på. Derfor ligger det mig også meget på sinde, at vi får opbygget et velfungerende Kulturhus i Nordvest.

 

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.