En god ældrepleje – nu og i fremtiden

Den 16. maj havde jeg følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

En god ældrepleje – nu og i fremtiden

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

20,3 procent af indbyggerne i Helsingør Kommune er i dag over 67 år, viser nye tal for Økonomi- og Indenrigsministeriet ifølge Helsingør Dagblad d. 19. april. Det er et godt stykke over gennemsnittet på landsplan, hvor 16,7 procent er over 67 år.

Med mange ældre medborgere, der lever længere og længere, skal vi allerede nu tænke over, hvordan vi vil sikre en god og velfungerende ældrevelfærd – i dag såvel som i fremtiden. Selv om mange af kommunens ældre heldigvis er raske og rørige, så vil der inden for de kommende år blive brug for flere plejehjem og ældreboliger i kommunen, end vi har i dag. I den forbindelse er der brug for en klar politisk ambition om at ville skabe en ældrepleje i topklasse.

Her kan vi med god grund rette blikket mod Aalborg Kommune og deres få år gamle ”Fremtidens plejehjem” for at hente inspiration. På kajkanten i Aalborg Havn har man bygget et af de mest moderne plejehjem i landet, som på en og samme tid kombinerer den nyeste teknologi på området med et stærkt fagligt fokus på de ældres pleje.

På teknologifronten er man med helt fremme. I hver bolig er der loftslifte, så den ældre nemmere kan blive transporteret fra sengen og ud på badeværelset. Derudover er der indbygget sensorer i gulvet, så personalet via en direkte alarm kan følge med i, hvorvidt de ældre falder om natten. Det betyder i praksis, at personalet ikke flere gange om natten skal ind og forstyrre for at se, om beboerne er faldet.

I forhold til de ældre er der et stærkt fokus på, at de fortsat skal have muligheden for at være aktive og føle, at der er brug for dem. Det være sig i bageklubber, havearbejde, fitness m.v. Der er også etableret mange uderum, en restaurant i stueplan, hvor alle kan komme ind og spise udefra samt frisør, tandlægeklinik og fitness.

Ved at samtænke arkitektur, indretning, beliggenhed, tværfaglighed og velfærdsteknologi har de skabt et plejehjem med faglighed i fokus og med en bemanding, der er mindre end på traditionelle plejehjem. Det vil sige, at de får mere ældrepleje for færre penge.

I Helsingør skal vi være ambitiøse på ældreområdet. Efter et langt og produktivt liv skal vores ældre medborgere have nogle gode og velfungerende tilbud. Derfor skal vi allerede nu tænke ti år frem og begynde at indrette de tilbud, som vi ved, der bliver brug for.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.