Grundejere bør også betale for kystsikring

Jeg havde d. 28. oktober 2020 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Grundejere bør også betale for kystsikring

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Et spinkelt borgerligt flertal på 13 ud af byrådets 25 mandater besluttede mandag, at kommunen – og dermed alle skatteborgere – skal betale hele regningen på 50 mio. kr. for at sikre 7,7 km af kysten mellem Hornbæk Plantage og Hotel Marienlyst.

Det er ikke rimeligt, da kystsikringen vil give grundejerne i første række en værdistigning af deres ejendomme. Og når grundejerne i første række får en værdistigning, skal de naturligvis også bidrage.

Da alle borgere i Helsingør får mulighed for at bevæge sig på det nye strandareal langs Nordkysten, er der en herlighedsværdi, som naturligvis skal indgå i regnskabet.

Derfor foreslog Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Lokaldemokraterne, at kommunen skulle betale 25 % af de private grundejeres udgifter. Det vil sige 8,4 mio. kr. af grundejernes andel på 33,5 mio. kr.

Da kommunen ejer en tredjedel af det areal, som skal kystsikres, skal kommunen naturligvis under alle omstændigheder betale sin egen andel på 16,5 mio. kr.

Hvem der er med til at betale for kystsikringen, er ikke ligegyldig. Der er stor forskel på om kommunen – og dermed skatteborgerne – skal hive 25 mio. kr. op ad kommunekassen til kystsikringen eller 50 mio. kr.

Med beslutningen om at kommunen skal betale hele gildet, mister vi muligheden for at bruge 25 mio. kr. på andre ting – f.eks. renovering af skoler, bygning af nye sportsfaciliteter, nye cykelstier eller et helt fjerde anlægsbyggeri.

Nu får vi det dårligst tænkelige: Færre penge i kommunekassen og en række husejere i første række, der får en værdistigning uden at bidrage til kystsikringen.

 

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.